Slik så det ut på prosjektet rundt påsketider.
Slik så det ut på prosjektet rundt påsketider. (Foto: Agder fylkeskommune)

Går mot en tredobling av byggetiden på fylkesvei 42 Blakstadkleiva

Problemene ser ikke ut til å ta slutt for gang- og sykkelveiprosjektet på fylkesvei 42 i Froland. Myke trafikanter skulle sikres bedre i den trafikkerte Blakstadkleiva.

  • fylkesvei

Opprinnelig skulle arbeidet være ferdig før jul. Så kom en utsettelse på grunn av krevende arbeider i den mer enn 20 meter høye skjæringen. Ny åpning ble satt til etter påske.

Men 14. januar i år gikk et ras fra veien og ned på jernbanelinja som forbinder Arendal og Nelaug. Arbeidene i rasområdet måtte innstilles av sikkerhetshensyn og geologer rykket inn i området for å gjøre nye undersøkelser.

 – Den geotekniske rapporten er nå videresendt fra fylkeskommunen til Bane Nor sammen med søknad om å ferdigstille arbeidet i rasområdet – fordi det ligger så tett på jernbanelinja, forklarer byggeleder i Agder Fylkeskommune, Paul Ridola, som håper på en avklaring i begynnelsen av mai.

– Når svaret på søknaden foreligger, vil vi sammen med entreprenøren se på hvordan resten av prosjektet kan fullføres. Det meste av gjenstående arbeid ligger i rasområdet.

 – Vi må også forholde oss til at jernbanelinja ikke må sperres på dagtid når togene går. Og da blir det nattarbeid. For å rydde opp i nedre del av raset må vi ha maskiner som står på jernbanelinja.

Slik saken står i dag, kan ingen gi en eksakt dato for gjenåpning av Blakstadkleiva. Frustrerte frolendinger og andre som fortsatt må bruke omkjøringsveien, kan bare registrere at veiarbeidet som opprinnelig skulle ta drøye tre måneder, har nå vart i snart åtte. Og fasiten kan nok fort nærme seg både ti og tolv om det ikke skjer en fortgang i prosessene rundt rasstedet.

Les også

Forsiden akkurat nå