De 410 siste meterne av Villaveien i Svolvær skal få gangvei, med nye -vann og avløpsrør under.
De 410 siste meterne av Villaveien i Svolvær skal få gangvei, med nye -vann og avløpsrør under. (Foto: Ill Vågan kommune)

Del to av prosjektet legges ut på anbud

Gangvei i Svolvær skal gjøres ferdig

Legger nye vann- og avløpsrør samtidig.

Siste del av prosjektet med å bygge gang- og sykkelvei langs Villaveien til Stranda i Svolvær legges nå ut på anbud. Prosjektet innebærer bygging av 410 meter vei med tilhørende gatelys, men før veien bygges skal det legges to nye vannledninger til erstatning for dagens - en hovedoverføringsledning og en abonnementsledning.

I tillegg skal dagens fellesavløpsanlegg separeres til spillvann og overvann på 120 meter av strekningen, mens det under 210 meter av veien bare skal legges overvannsledning.

Den første delen av dette prosjektet ble gjennomført i 2019, og strakk seg over de 280 første meterne av Villaveien.

Vågan kommune planlegger å gjennomføre forhandlinger med en eller flere av leverandørene, men skriver i utlysningen at de etter åpning av tilbudene forbeholder seg retten til å tildele kontrakt uten at det gjennomføres forhandlinger.

Fristen for å levere inn tilbud er satt til 27. februar, og arbeidene skal være sluttført innen 30. oktober i år.

Les også

Forsiden akkurat nå