Gang- og sykkelveier på Lesja skal pusses opp - Tre aktører vil gjøre jobben
(Google Maps)

Gang- og sykkelveier på Lesja skal pusses opp - Tre aktører vil gjøre jobben

Arbeidet handler om rehabilitering av flere parseller på gang- og sykkelveinettet på E136 mellom Joramo og Lora. 

Totalt 5 kilometer på den totalt 15 kilometer lange nettet skal utbedres. 

Det er snakk om fjerning av asfalt og legging av Ak og ny afalt, samt klebing til eksisterende dekke. 

Lista: 

 Stian Brenden Maskinservice AS:    5.726.447

Lesja Bulldozerlag AS:                        6.144.830

Kristian Gården og sønner AS:          9.393.500

Forsiden akkurat nå