Det er utrygt å ta seg fram for egen kraft i Bøverbru i Vestre Toten, som i mange andre norske tettsteder. De som vil gjøre noe noe med forholdene her, må gi anbud innen 3. januar.
Det er utrygt å ta seg fram for egen kraft i Bøverbru i Vestre Toten, som i mange andre norske tettsteder. De som vil gjøre noe noe med forholdene her, må gi anbud innen 3. januar. (Bilde: Google)

G/s-veger og fortau utlyst i fire kommuner

I Lom, Røyken, Sørum og Vestre Toten skal det etableres mer enn 4 km gang/sykkelveger og fortau. Den første anbudsfristen går ut 8. desember, den siste 31. januar.

I Sørum skal det etableres en 1,4 km lang gang/sykkelveg. Det ene endepuktet er krysset mellom fylkesvegene 171 og 172 i kommunesentret Sørumsand, det andre er krysset mellom fylkesveg 171 og den kommunale Monsrudveien. De som vil ha denne jobben må gi anbud innen 8. desember.

Gang/sykkelvegen skal ikke følge fylkesveg 171 på hele strekningen. Nærmest sentrum går den i en egen trasé. Her skal den krysse under Kongsvingerbanen i en kulvert.

Jobben må fullføres i løpet av august 2019. Sørum kommune bidrar til finansieringen av prosjektet med tilskudd og forskuttering.

Fortau i Røyken

De som vil gi pris på fortau langs Underlandsveien i Røyken kommune, må regne ferdig innen 14. desember.

Underlandsveien er en kommunal veg. Den aktuelle strekningen er 850 meter lang. På en del av strekningen skal det legges overvannsledning, på en annen del skal en kraftledning som nå går i luftstrekk, legges ned i kabelgrøft.

Jobben må fullføres innen 1. desember neste år.

Bedre å gå på Bøverbru

3. januar er datoen å merke seg for dem vil bedre forholdene for myke trafikanter på fylkesveg 111 i Vestre Toten. Da går fristen ut for å gi anbud på 740 meter fortau og 390 meter gang/sykkelveg.

Fortauet skal gå gjennom tettstedet Bøverbru. Utenfor tettstedet blir det gang/sykkelveg fram til krysset mellom fylkesvegene 111 og 82. I oktober neste år er anlegget fullført, hvis alt går som det skal.

De som vil legge gang/sykkelveg langs fylkesveg 467 i Lom kommune behøver ikke regne ferdig før 31. januar. Den romslige fristen skyldes at dette er en totalentreprise.

Strekningen er knapt 900 meter lang. Den går mellom Andvordsjordet og krysset mellom fylkesvegen og riksveg 15.

Denne jobben må også være fullført i oktober neste år.

Forsiden akkurat nå