Det nye varehuset til Coop Ops skal bygges på det gråbrune feltet til venstre på bildet. Husene like ved den nærmeste rundkjøringen, er revet. (Ill.: Cowi)
Det nye varehuset til Coop Ops skal bygges på det gråbrune feltet til venstre på bildet. Husene like ved den nærmeste rundkjøringen, er revet. (Ill.: Cowi)

Fyllingen Maskin leder stort

Fyllingen Maskin fra Bergen har en solid ledelse i kampen om en stor kontrakt i hjembyen. Bergenserne vil ha 81,6 millioner kroner for å bygge om lokalveger på Åsane. Nr. to ligger mer enn 14 prosent høyere.

Det nest laveste anbudet er på 93,4 mill. Det er gitt av Halvorsens Grave & Transportservice, som også holder til Bergen. De øvrige anbyderne er Vassbakk & Stol (96,7 mill.), Implenia (97 mill.) og Risa (101,5 mill.).

Et rekkefølgekrav fra Bergen kommune er bakgrunn for oppdraget. Coop Obs skal bygge et nytt varehus på Åsane langt nord i kommunen. Det vil medføre trafikkøkning på et allerede hardt belastet vegnett. Når ombyggingen blir ferdig sent på høsten neste år, blir kapasiteten økt betydelig.

Den som får kontrakten, skal utvide fylkesveg 267 fra to til fire felt over en ca. 600 meter lang strekning. På samme veg skal det etableres to nye rundkjøringer, dessuten en i Åsane senter. Videre skal det etableres to gangkulverter. Den ene blir 20,6 meter lang og 5,8 meter bred, den andre 22,5 meter lang og 7 meter bred.

Oppdraget omfatter også omlegging av lokalveger, adkomstveger, kabler og VA-ledninger.

Prosjekteringen er utført av Cowi. Coop Obs dekker mesteparten av utgiftene.

 

Forsiden akkurat nå