Fylket skal ruste opp ni bruer i 2023 og 2024
(Illustrasjonsfoto: Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Fylket skal ruste opp ni bruer i 2023 og 2024

Vestfold og Telemark fylke ber om tilbud på vedlikehold av bruer.

Vestfold og Telemark fylke har lyst ut to kontrakter for bruvedlikehold, en for gamle Vestfold, og en for nedre Telemark. Begge gjelder for årene 2023 og 2024.

Kontrakten handler om konkrete arbeider på ni bruer, og det kan også bli snakk om tilleggsarbeider på de bruene samt forefallende arbeid og skadesaker for andre bruer i områdene.

I gamle Vestfold skal disse fem bruene rustes opp:

 • Aulie Nordre
 • Foss
 • Fossnes
 • Tønsberg kanalbru
 • Pålrønningen

Mye av arbeidet handler om membraner og asfalt, samt betongreparasjoner og nye kantdragere.

Noen av mengdene i oppdraget:

 • Fresing av asfalt: 530 tonn
 • Asfalt slitelag: 3000 m2
 • Membran: 855 m2

I kontrakten for nedre Telemark er det fire bruer som er valgt ut:

 • Laugstøl
 • Menstad
 • Skien kanalbru
 • Porsgrunnsbrua

Noen anslåtte mengder i denne kontrakten:

 • Fresing av asfalt: 128 tonn
 • Asfalt slitelag: 1038 m2
 • Membran: 200 m2

For begge kontraktene må entreprenøren påregne å måtte utføre arbeider av akutt karakter. Arbeider med asfalt, membran og overflatebehandling av stål skal utføres mellom 1. mai og 1. oktober.

Fylket holder tilbudskonferanse i Fylkeshuset i Skien 1. november, klokka 12 for Vestfold-kontrakten, og klokka 13 for Telemark-kontrakten. Den siste konferansen avsluttes med befaring på Laugstøl bru og Porsgrunnsbrua.

Frist for å gi tilbud: 17. november.

Les også

Forsiden akkurat nå