PROSJEKTER

Fylket skal forsterke, rette ut og grøfte 14 km vei i Tana 

Det blir en del sprenging: Over 280.000 kubikkmeter.

Fylkesvei 98 fra strekningen Tarmfjordvika-Smalfjordbotn
Fylkesvei 98 fra strekningen Tarmfjordvika-Smalfjordbotn Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune
22. mai 2020 - 09:30

Troms og Finnmark fylkeskommune ber om tilbud på å ruste opp fylkesvei 98 Tarmfjordvika-Smalfjordbotn.

Det dreier seg om rundt 14 kilometer vei. Strekningen starter i Tarmfjordvika, omkring 51 kilometer nordvest for kommunesenteret Tanabru. Endepukt er Smalfjordbotn.

Veien er i dårlig forfatning, og det er behov for utstrakt grøfting, utskifting av stikkrenner, og nye kulverter. Entreprenøren skal utføre arbeider på begge sider av allerede ferdigstilt parsell.

En del av kurvene skal slakes ut. Dette medfører en god del sprenging. Veikroppen må forsterkes med ny overbygning, og dessuten må en del dårlige masser skiftes ut.

Gjennom Torhop skal det gamle veilysanlegget byttes ut med nytt.

Anslåtte mengder for sprengte masser i dette prosjektet er cirka 286.400 m3.

Byggherren forutsetter start den 20. juli i år, og sluttdato er satt til 9. oktober 2022.

Les også

Flere ting å tenke på

Det er en del spesielle forhold som entreprenøren må tenke på:

Reindrift: Fra starten av oktober måned og ut året i 2020, 2021 og 2022 skal det ikke foregå anleggsdrift på en del av strekningen på grunn av høstbeite for rein i området.

Telefonkabel: Det er analog telefonkabel i luftspenn langs veien i deler av kontraktsområdet, og den skal flyttes i samråd med Telenors entreprenør. All kontakt og koordinering er entreprenørens ansvar.

Strømførende kabler: De ligger både langs veien og krysser veien. Kabler skal flyttes i samarbeid med Varanger Kraft der det er behov.

Fiberkabel: Det er gravd ned fiberkabel mellom Ruostafielbma og Torhop. Der kabelen kommer i konflikt med anleggsarbeidet, og ikke lar seg flyttes på en enkel måte må entreprenøren påregne å fjerne denne. Avtales med byggherre og kostnader faktureres kabeleier. Ny fiberkabel planlegges å legges av Statnett fra Torhop til Friarfjord, og vil berøre prosjektet mellom Tarmfjordvika og Torhop.

Leire/sprøbruddsmateriale: Det er påvist leire/sprøbruddsmatriale langs deler av strekningen, og det innebærer begrensinger for eksempel for lagring av masser på disse stedene.

Fylket holder tilbudskonferanse med befaring 3. juni på Tana bru, og frist få gi tilbud er 16. juni.

 

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.