Fylket måtte avlyse en konkurranse om veimerking for inntil 80 mill. Nå er den lyst ut på nytt
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Fylket måtte avlyse en konkurranse om veimerking for inntil 80 mill. Nå er den lyst ut på nytt

Leverandørene fikk ikke levert tilbud på grunn av tekniske begrensninger omkring innleveringsfristen. Konkurransen måtte avlyses.

I slutten av mars kom Rogaland fylkeskommune med en ny rammeavtale for merking av fylkesveiene i årene 2023-2025.

Den besto av tre delkontrakter, og verdien over fire år var anslått til 80 millioner kroner.

Tilbudsfristen var opprinnelig satt til 24. april, men ble senere endret til 2. mai.

Nå viser det seg at tekniske komplikasjoner i forbindelse med utsettelsen av tilbudsfristen gjorde at fylkeskommunen måtte avlyse konkurransen.

Rogaland fylke beskriver det slik i avlysningen på Doffin:

«Det kom noen korreksjoner som var fornuftig å få på plass like før tilbudsfrist. Av den grunn var det ønskelig fra oppdragsgivers side å utsette tilbudsfrist. Av tekniske årsaker, bla. at konkurranse er en del III anskaffelse og inkluderer da en TED kunngjøring, ble det for kort frist og systemet tillot ikke endringen selv om det ble sendt ut informasjonsmelding til interessenter i konkurransen fra TendSign.

Oppsummert ble det vanskelig for interessenter å vite den endelige tidsbudsfristen og alle de som ønsket, fikk ikke levert tilbud.

Oppdragsgiver ser det derfor nødvendig å måtte avlyse denne konkurransen.

Oppdragsgiver vil snarest lyse ut ny konkurranse og ber om at de som ønsker gir tilbud på denne

30. april kunngjorde fylket den nye konkurransen på Doffin. De grunnleggende betingelsene, som inndelingen i tre delkontrakter, omfanget og varigheten, er de samme.

Tilbudsfristen for den nye konkurransen er 1. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå