Kragerøtunnelen (535 meter lang) ligger på fylkesvei 38.
Kragerøtunnelen (535 meter lang) ligger på fylkesvei 38. (Foto: Peter Fiskerstrand, Wikipedia)

To av tre ble avvist: Fylket har avlyst konkurransen om Kragerø- og Vadfosstunnelene

Tre firmaer ga tilbud på oppdraget, men nå er konkurransen avlyst. Blant annet skal to av de tre tilbyderne være avvist.

I mai i år lyste Vestfold og Telemark ut denne konkurransen om å ruste opp to korte tunneler: Kragerøtunnelen (535 meter lang) og Vadfosstunnelen (680 meter lang). Hensikten er å oppgradere tunnelene så de tilfredsstiller sikkerhetskravene for fylkesveinettet. Begge ligger på fylkesvei 38 i Kragerø kommune. Oppdraget er en totalentreprise.

Frist for å gi tilbud på oppdraget var først satt til 10. august, men ble etter hvert flyttet til 17. august.

Tidlig i oktober ba Veier24 om å få vite hvilke firmaer som hadde gitt tilbud på jobben, og hvor store tilbudene var.

Les også

Tre tilbydere, men hvem?

8. oktober fikk vi svar: En sladdet åpningsprotokoll som viser at tre tilbydere hadde gitt pris på oppdraget.

Samtidig opplyste fylket at konkurransen var avlyst, og at etaten kommer til å lyse ut oppdraget på nytt.

Avlysingen av konkurransen for Kragerø- og Vadfosstunnelene var den 8. oktober ikke registrert i databasen Doffin.

Les også

Hvorfor er konkurransen avlyst?

Det kan jo være flere grunner til å avlyse en konkurranse. Noen ganger hender det alle de innkomne tilbudene - i dette tilfellet tre stykker - inneholder feil og mangler. Andre ganger forekommer det at byggherren har gjort direkte feil eller har presentert uklare og misvisende forutsetninger i konkurransegrunnlaget.

Det kan også være mer utenforliggende årsaker. I 2019 måtte en annen konkurranse om et fylkesveianlegg i Vestfold og Telemark avlyses, siden en grunneier satte seg på bakbeina. Fylket trodde den hadde hadde en klar avtale med grunneieren, men etter utlysingen ble det bråstopp fra grunneierens side. Konkurransen måtte avlyses og lyses ut på nytt.

Veier24 har forsøkt å kontakte Vestfold og Telemark fylkeskommune for å få vite hvorfor fylket har avlyst konkurransen om de to tunnelene.

Veier24 er kjent med at to av de tre firmaene som har gitt tilbud på oppdraget skal ha blitt avvist fra konkurransen. Konkurransen skal være avlyst fordi tilbudssummene uansett overstiger kostnadsrammen for prosjektet. Kostnadene kan være i størrelsesorden 25-30 millioner kroner for et slikt prosjekt.    

Og med avlysingen så sprekker også tidsskjemaet: Frist for å være ferdig med oppdraget var i utlysingen i mai i år satt til 21. mars 2021. Der var det også satt en delfrist: Prosjekteringsgrunnlaget skulle være komplett 16. november 2020. Men slik blir det altså ikke.

Les også

Dette skal skje i tunnelene

Disse arbeidene skal gjøres i begge tunnelene:

  • Oppgradering av el-anlegget samt SRO systemet og tavlene i tunnelene
  • Nytt teknisk bygg
  • Nye nødkiosker
  • Bommer og rødblink
  • Montering av ledelys
  • Graving og legging av kabler

I Kragerøtunnelen skal dette gjøres i tillegg:

  • No-dig løsning for reparasjon av overvannssystemet
  • Nytt nødkioskrom
  • Et nytt tilbygg på eksisterende teknisk bygg på nordsiden av tunnelen
Les også

Forsiden akkurat nå