VEILYS

Fylket akter å overta 160 kilometer med veilys

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal sa 2. mars ja til å ta over eierskapet til veilysanlegg langs 160 kilometer fylkesvei.

Illustrasjonsfoto: Møre og Romsdal fylkeskommune
4. mars 2022 - 07:24

Flere kommuner drifter vei- og gatelys langs fylkesveier. De har bedt om at belysningen blir overført til fylkeskommunen.

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil åpne for at eiere av veilysanlegg som i dag tar imot driftsstøtte, eller som kunne mottatt driftsstøtte ut fra gjeldende regler, uten vederlag kan overføre sitt eierskap til fylkeskommunen.

Det skriver fylket i en pressemelding.

Saken skal videre til fylkesutvalget og fylkestinget for endelig avgjørelse.

Stort vedlikeholdsetterslep

Møre og Romsdal fylkeskommune eier vel 3471 kilometer fylkesvei, inkludert 188 kilometer gang- og sykkelvei. Fylkeskommunen eier også 230 kilometer med lysanlegg langs fylkesveiene.

Vedlikeholdsetterslepet på veilysanleggene er stort. En kartlegging til Statens vegvesen i 2019 konkluderte med et beløp på nærmere 669 millioner 2019-kroner for 160 kilometer fylkesvei med tilskuddsordning.

Ifølge fylkeskommunedirektøren er dagens ressursbruk på 5,4 millioner kroner i året i tilskudd på langt nær nok til å stoppe forfallet – det vil i stedet øke.

Får økonomiske konsekvenser

Dersom fylkeskommunen tar over 160 kilometer med veilysanlegg, så får det økonomiske konsekvenser:

  • Spart tilskudd på rundt 5,4 millioner kroner pr år
  • Ekstra årlige driftskostnader (inkludert strøm) for 160 kilometer veilysanlegg på fire millioner kroner
  • Framtidig kostnad for oppgradering av 160 kilometer veilysanlegg på 669 millioner 2019-kroner

Fylkeskommunen vil etter dette kunne eie cirka 390 kilometer med veilys langs fylkesveiene. 397 kilometer veilys langs fylkesveier eies og driftes av andre, uten fylkeskommunens medvirkning.

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.