Fylkesveiene rundt Stavanger: Ny femårig driftskontrakt til rundt 900 mill
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Fylkesveiene rundt Stavanger: Ny femårig driftskontrakt til rundt 900 mill

Rogaland ber om tilbud på den nye driftskontrakten for Stavangerområdet. Varighet: Fem år. Anslått verdi: 900 millioner kroner.

Driftskontrakten heter 1103 Stavanger 2022-2027, og dreier seg om driften av fylkesveiene i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp og deler av Time og Sandnes.

Omfang: Nesten 930 kilometer vei, hvorav hele 238 kilometer gang- og sykkelvei.

ÅDT: 31.000 på det meste.

I denne kontrakten gjelder spesielle krav til bruk av GPS-styrt salting, det vil si posisjonsbestemt justert spredebredde og symmetri, som skal brukes på enkelte veier.

Rogaland fylkeskommune skal etter hvert også endre systemet for informasjonsutveksling mellom byggherre og entreprenør. I konkurransegrunnlaget er det flere referanser til Elrapp som verktøy for utveksling av informasjon, men Elrapp blir ikke en del av kontraktsgjennomføringen. Byggherren skal sørge for at det blir etablert et system for dokumentutveksling mellom entreprenør og byggherre innen gjennomføring av samhandling. Entreprenøren skal sikre at alle krav til rapportering og dokumentasjon på utført arbeid ivaretar alle kravene som er beskrevet i konkurransegrunnlaget.

En femårig kontrakt, altså, fra og med september 2022 til og med august 2027. I tillegg har byggherren opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Tilbudskonferanse holdes 12. januar, og frist for å gi tilbud er 18. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå