Strekningen på fylkesvei 609 mellom Heilevang i Sunnfjord og Hestvika i Askvoll kommune er svært utsett for ras og steinsprang. Nå vil fylkeskommunen starte rassikringsarbeidet i første del av 2024.
Strekningen på fylkesvei 609 mellom Heilevang i Sunnfjord og Hestvika i Askvoll kommune er svært utsett for ras og steinsprang. Nå vil fylkeskommunen starte rassikringsarbeidet i første del av 2024. (Foto: Skule Jacobsen/Vestland fylkeskommune)

Fylkesveien skal rassikres for 1077 mill, og det blir byggestart i 2024

Fylkestinget i Vestland har godkjent den nye kostnadsrammen for tunnel og skredsikring på fylkesvei 609 Heilevang. Byggestart for rassikringsprosjektet blir i 2024.

I et møte 15. mars godkjente fylkestinget i Vestland fylke den kvalitetssikrede kostnadsramme for prosjektet, etter at det ble vedtatt i budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 for fylket i desember.

Det skriver fylket i en pressemelding.

Prioritert prosjekt

– Vi er veldig glade for å gjøre endelig vedtak for Heilevang og komme i gang med rassikring. Folk i Askvoll og Sunnfjord lever med stor usikkerhet knyttet til ferdselen sin og har kjempet for trygg vei, sier fylkesordfører Jon Askeland i meldingen.

– Vi skal ha trygge hverdagsveier i Vestland, både for folk og næringsliv. Med oppstartsvedtaket for rassikring av Heilevang, tar vi et viktig steg videre i det arbeidet, sier han.

Fylkesvei 609 mellom Heilevang i Sunnfjord og Hestvika i Askvoll kommune er svært utsatt for ras og nedfall av stein. Veien ble prioritert på topp i Regional transportplan for Vestland i juni 2022. Nå er finansieringen på plass og godkjent.

Tunnel og fjellsikring

Skredsikringen gjelder 3,7 kilometer fylkesvei, med fjellsikring og 2,4 kilometer tunnel. Den kvalitetssikrede kostnadsrammen er på 1077 millioner kroner.

Vestland har mange skredutsette fylkesveier, og til grunn for prioriteringene i Regional transportplan ligger nasjonal skredfaktor, men også trafikkmengde, rasfrekvens og regionale og lokale konsekvenser av stengt vei. Ved Heilevang gir omkjøringsveien opptil en time ekstra reisetid om veien er stengt.

Fylkeskommunen setter nå i gang anbudsprosessen for dette store prosjektet, og sikter på byggestart i første kvartal i 2024.

Les også

Forsiden akkurat nå