Brua over Haugaelva på fylkesvei 680. Kyrksæterøra i Trøndelag.
Brua over Haugaelva på fylkesvei 680. Kyrksæterøra i Trøndelag. (Foto: Google Maps)

Bruinspeksjon i Møre og Romsdal og Trøndelag

Fylkesveibruer skal inspiseres: Kontrakten er verdt inntil 35 mill

Hvordan står det egentlig til med bruene på fylkesveiene? Veieierne vil ha bistand.

De to fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal har slått seg sammen i dette oppdraget: En rammeavtale for å inspisere og eventuelt registrere skader på fylkesveibruene.

Det kan også bli aktuelt å vurdere hvilke tiltak som trengs, hvis fylkene selv ikke har kapasitet til å gjøre akkurat den jobben.

Kontrakten dreier seg blant annet om hovedinspeksjoner, enkeltinspeksjoner, spesialinspeksjoner, samt inspeksjoner med drone og under vann.

Hvis oppdragsgiverne gjør inspeksjoner i egen regi, så kan rammeavtalen
brukes til å skaffe enkeltfag og/eller ytterligere kapasitet.

Fylkene anslår at øvre totalvolum for rammeavtalen er på 35 millioner kroner over fire år. Men: Tallet er svært usikkert, og er avhengig av offentlige bevilgninger og kapasiteten hos oppdragsgiverne.

Rammeavtalen varer i to år fra kontrakten er inngått. Oppdragsgiver har opsjon på forlengelse av avtalen med ytterligere 1+1 år.

Tilbudsfrist for denne konkurransen er 15. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå