I dette området, mellom en halv og en kilometer nordvest for Nessane i sogn, skal jobben gjøres.
I dette området, mellom en halv og en kilometer nordvest for Nessane i sogn, skal jobben gjøres. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 55

Fylkesvei-jobb utlyst i Sogn: Tørrmurer skal forsterkes med betong og stag

Vestland skal sikre fylkesvei 55 langs Sognefjorden.

Vestland fylkeskommune har lyst ut en kontrakt for å forsterke tørrmurer langs fylkesvei 55 ved Ytre Nesse i Høyanger kommune i Sogn.

Kontrakten dreier seg om følgende:

Nedre del av eksisterende tørrmur skal sikres med sprøytebetong og stag. Stagene skal
forankres i løsmasser. Deretter skal det bygges en ny tørrmur i skråningen nedenfor
eksisterende mur. På oversiden av fylkesveien skal eksisterende dreneringsgrøft forlenges.

Hovedmengder:

  • Sprøytebetong: Ca 20 m3
  • Løsmassestag: 20-25 stk
  • Natursteinsmur: Ca 60 m2

Anleggsområdet ligger på fylkesvei 55 omkring 0,5-1 kilometer nordvest for Nessane, i Høyanger kommune.

Frist for ferdigstillelse er 4. desember i år, og fylket holder tilbudskonferanse 8. juli.

Frist for å gi tilbud: 11. august.

Les også

Forsiden akkurat nå