Den offisielle åpningen er ikke før i februar 2020. Da står nemlig resten av prosjektet ferdig. Men 12. juli åpner den strekningen som kanskje er viktigst for trafikantene, fra Skjæveland til Foss-Eikeland over Brunnholen bru.

– Fylkesveg 505 Skjæveland-Foss-Eikeland er første etappe av Tverrforbindelsen mellom riksveg 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Strekningen som vi åpner nå gir trafikantene en helt ny og trafikksikker snarvei utenom Ganddal. 12. juli får første trafikant over brua en blomst, forteller prosjektleder Anne Margrethe Skretting i Statens vegvesen i en pressemelding.

Veien blir viktig for næringstrafikken, og kommer til å avlaste veien gjennom Ganddal og Hoveveien.

Brua over Godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er hovedelementet i prosjektet. Den er 25,2 meter bred og 248 meter lang.

Håndterte forsinkelsene greit

– Samarbeidet med entreprenøren har vært meget bra. Grunnen er felles riggområde og et løsningsorientert fokus fra begge parter, forteller Skretting til Våre Veger.

– Det ble litt forsinkelse fordi vi støtte på utfordringer på kritisk linje med dype peler på 70 meter, sier prosjektleder i arbeidsfellesskapet Bjelland/SV Betong, Joakim Hetland, til Våre Veger.

– Men det har vi håndtert i god, felles forståelse med byggherren, sier han.

Mye arbeid

I tillegg har hovedentreprenøren bygd nesten 2,4 kilometer vei med parallell gang- og sykkelvegi, ni underganger, tre rundkjøringer og nye tilkomstveier til blant annet Multiblokk, Sandnes garn og Vagleleiren.

Arbeidet som er igjen er i hovedsak i Kvernelandsveien, utbedring av veien og bygging av undergang. Her vil forholdene bli mye bedre for myke trafikanter, lover prosjektleder Skretting.