Her skal det bygges en ny rundkjøring der Fagertinveien skal komme inn på fylkesvei 420 ved Lillesand sentrum.
Her skal det bygges en ny rundkjøring der Fagertinveien skal komme inn på fylkesvei 420 ved Lillesand sentrum. (Illustrasjon: 1881)

Fylkesvei 420 i Lillesand: Her skal fylket bygge ny rundkjøring

Og den skal være ferdig i mai neste år.

Kontrakten heter formelt Fv. 420 Dovre rundkjøring.

Agder skal i det oppdraget bygge ny rundkjøring i Lillesand. Fylkesvei 420 skal knyttes til Fagertunveien, og det skal gjøres en del landskapsmessig tilpasning med beplantning.

Entreprenøren skal også bygge gang- og sykkelvei langs fylkesveien, og nytt fortau langs Fagertunveien. Nye anlegg for spillvann/overvann og vannledninger hører med. Området skal også få ny belysning.

Kartskisse over den nye løsningen. Illustrasjon: Agder fylkeskommune

Og samtidig skal det legges kabeltraseer for kabeletater, og det skal tilrettelegges for å flytte en trafo til Glitre Energi Nett/Agder Energi Nett.

Sørvest for den nye rundkjøringen skal deler av dagens støyskjerm rives og erstattes med ny. Nordøst for rundkjøringen skal en støyvoll opp.

Det er for øvrig registrert sulfidholdig fjell i området, og det må håndteres på riktig vis.

ÅDT på fylkesveien er 4800 (2021-tall), med åtte prosent lange kjøretøy.

Prosjekteringen er tegningsbasert.

Sluttdato er 31. mai 2024.

Og tilbudsfrist er 17. april.

Les også

Forsiden akkurat nå