Tunnelen gjennom Liatinden er cirka to kilometer lang, men tunnelen mellom Liamyra og Olvikvatnet er om lag 440 meter.
Tunnelen gjennom Liatinden er cirka to kilometer lang, men tunnelen mellom Liamyra og Olvikvatnet er om lag 440 meter. (Foto: Nordland fylkeskommune)

Fylkesvei 17: Nytt oppdrag for deler av gamleveien

Asfalt skal freses og deler av veien skal bli smalere.

Ny fylkesvei 17 forbi Liafjellet og Olvikvatnet i Lurøy i Nordland er i og for seg ferdig, men kan ikke åpne ennå.

Men nyveien kommer til å åpne etter hvert, og fylket har nå lyst ut en konkurranse om diverse tiltak på den gamle, rasfarlige veien:

  • Asfaltfresing på angitt steder
  • Transport og opplegging av fresemassene
  • Stikkrenneskifte
  • Grøfterensk
  • Innsmaling av vei
  • Demontering av rekkverk
  • Fjerning av bru (det er opsjon på at denne jobben kan bli trukket ut)
  • Transport av overskuddsmasser til lager i sørenden av Olvikvatnet

På to strekninger på rundt halvannen kilometer hver seg skal asfalten freses vekk. Og på en tilsvarende strekningen skal den freses vekk til en bredde på fire meter.

Ikke det store oppdraget: Det er satt av to måneder til det hele, med sluttdato 24. juni.

Nordland fylke holder tilbudsbefaring 15. februar, og tilbudsfrist er 15. mars.

Forsiden akkurat nå