TILDKUDD TIL FYLKESVEIER

Fylkesråd kritiserer Hareide for sen utlysing av tilskudd til sjømatveier

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP) synes det er vel seint at tilskuddsordningen til viktige veger for sjømatnæringen kommer nå med frist 15. september.

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP) er tilfreds med at pengene lyses ut, men synes de kommer vel sent på året.
Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP) er tilfreds med at pengene lyses ut, men synes de kommer vel sent på året. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune
27. juli 2020 - 12:00

Hun mener utlysningen burde kommet tidligere på året, da søknadsfristen er 15. september, og endelig tilsagn eller avslag skal være klart 15. oktober.

– I et brev til samferdselsministeren har jeg etterlyst utlysningen. Det har blitt bygd opp forventninger om at midler skal stilles til rådighet i 2020. For å gjennomføre tiltak på fylkesveinettet er det nødvendig med en planleggingsperiode. I tillegg er det av kostnadseffektive og trafikksikkerhetsmessige hensyn fordelaktig at veiprosjekter gjennomføres før vinteren setter inn, sier Hansen.

Les også

Statens bidrar med inntil 40 prosent

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning på inntil 141,5 millioner kroner til viktige veier for sjømatnæringen. Det blir nå sendt ut invitasjoner til fylkene for å informere om muligheten til å søke om midler til fylkesveier, der Staten kan bidra med inntil 40 prosent.

–  Sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi må legge til rette for at fisken kommer raskt og trygt fra sjøen til matbordet. Derfor vil det være fylkesveier som er viktig for sjømat som prioriteres i år, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) da utlysingen kom tidligere denne måneden.

Les også

Prioriterer Langslett – Skjervøy

I utarbeidelsen av Nasjonal Transportplan kartla transportetatene hvilke strekninger som er viktig for næringslivets transporter. Statens vegvesen, som har ansvar for tilskuddsordningen, tar utgangspunkt i disse når fylkene søker om penger.

For Troms og Finnmarks del er kun strekningen Langslett – Skjervøy på listen. Fylkesråden mener behovet er stort også andre områder i fylket og sier det er aktuelt å søke på flere strekninger.

– Langslett – Skjervøy er en viktig strekning som vi ønsker å prioritere. Det samme gjelder fylkesvegene på Senja, samt Fv 890 og Fv 98 i Øst-Finnmark. Dette er veger med stort utbedringsbehov – og som er svært viktige for sjømatnæringen, sier fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (Ap).

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.