Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), er leder av fylkesordførerkollegiet, som nå kraftig kritiserer Vegdirektoratets rapport om fylkesvegforvaltningen.
Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), er leder av fylkesordførerkollegiet, som nå kraftig kritiserer Vegdirektoratets rapport om fylkesvegforvaltningen. (Olav Olsen)

Fylkesordførerne til frontalangrep på Vegdirektoratets omkamp om fylkesvegene

– Det er overraskende at Vegdirektoratet nå tar omkamp mot den overføringen av adminstrative oppgaver som et enstemmig Storting har vedtatt, sier leder av Fylkesordførerkollegiet, Tore O. Sandvik (fylkesordfører i Trøndelag).

Det er et enstemmig kollegium bestående av fylkesordførerne og fylkesrådslederne som står bak en uttalelse om rapporten "Fra sams og samling" fra Statens vegvesen, der det heter at de er overrasket over at Vegdirektoratet tar omkamp mot overføringen av administrative oppgaver som et enstemmig Storting har vedtatt.

LES OGSÅ: Rapporten er klar: Vegvesenet anbefaler å fortsette med dagens organisering av fylkesvegene

 – Oppsiktsvekkende høye tall på administrasjon

I rapporten fra Vegdirektorateyt vises det til at 4000-4500 i Vegvesenet jobber med fylkesvegoppgaver.

Dette er administrative oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og planlegging av nye fylkesveger. Med andre ord ikke selve driften, vedlikeholdet og byggingen av vegene. Det er det entreprenører i markedet som gjør. I tillegg kjøper Vegdirektoratet inn konsulenttjenester til adminstrasjon av fylkesvegene for 600 millioner kroner i året.

 Ber om møte med ministeren om saken

– Dette er oppsiktsvekkende høye tall på administrasjon. Det er store uløste oppgaver på vegnettet i Norge, og når vi vet at Nye Veger AS administrerer riksvegutbygging for 130 milliarder kroner med 126 ansatte, er det all grunn til å stille spørsmål ved måten dette arbeidet er organisert på gjennom Vegdirektoratet, sier Sandvik. 

Fylkesordførerkollegiet vil derfor umiddelbart be om et møte med samferdselsminsteren for å diskutere denne ressursbruken. Norge har store uløste oppgaver knyttet til veg og det er derfor særdeles viktig at de ressursene Stortinget og fylkeskommunene stiller til rådighet i størst mulig grad går til veg, ikke administrasjon, sier Sandvik.

LES OGSÅ: De ansattes organisasjoner i Statens vegvesen støtter ledelsen om fylkesveienes framtid

Forsiden akkurat nå