Trond Hovland er direktør for ITS Norge, og klar for å ta med seg en stor norsk kontingent til ITS World Congress i Singapore.
Trond Hovland er direktør for ITS Norge, og klar for å ta med seg en stor norsk kontingent til ITS World Congress i Singapore. (Foto: Jarle Skoglund)

ITS World Congress 2019

Fylkene inntar ITS World for å lære om moderne mobilitet

Mer enn 50 personer - de fleste fra fylkeskommunene - er med i den norske delegasjonen på ITS verdenskongressen i Singapore.

Over 50 nordmenn ventes å besøke ITS World Congress i Singapore når den åpnes 21. oktober. Og de blir neppe alene.

Nærmere 10 000 deltagere er ventet til Singapore på ITS-kongressen i slutten av oktober.

For arrangøren regner med at rundt 10.000 mennesker kommer til å besøke arrangementet som også omfatter en stor utstilling med over 300 utstillere. Over 20 såkalte tekniske turer er snart allerede fullbooket, der man kan se på bruk av ITS i praksis.

ITS som den store problemløseren

Utfordringene med å løse trafikkproblemer både til lands og til vanns er store i de fleste deler av verden, og med strengere miljøkrav er interessen for smarte løsninger bare blitt enda større, forteller Trond Hovland, som er direktør i ITS Norge – den norske interesseorganisasjonen for smartere transport ved hjelp av IKT.

– I år har vi et ekstra fokus fra norsk side å øke kunnskapen om ITS og muligheten det gir for mobilitetsmyndighetene i fylker og kommuner. Særlig fylkene blir store innkjøpere og standardiseringsorganisasjoner innenfor dette fagområdet, og vi ønsker å bidra til kunnskap og bevissthet rundt ITS.

-Derfor er det veldig gledelig at vi har fått med nærmere 30 personer fra fylkene på et spesialtilpasset program med seminarer og omvisninger i Singapore. Denne gruppen - hovedsaklig fra fylkene - reiser i tillegg til Sør-Korea hvor de skal få presentert ITS-løsninger som er satt ut i praktisk bruk.

Også Dale vil være i byen

Trond Hovland forteller at også samferdselsminister Jon Georg Dale vil være en del av den norske delegasjonen under verdenskongressen i Singapore.

Disse 11 medlemmene i ITS Norge blir å treffe på den nordiske paviljongen:

 • Jernbanedirektoratet
 • ITS Perception
 • Statens vegvesen                                             
 • Disruptive Engineering
 • Bouvet
 • SAMS
 • Kystverket
 • SINTEF
 • Kongsberg Norcontrol
 • TØI
 • Aventi

– Den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har de siste årene deltatt på disse internasjonale arrangementene. Det skjer nok fordi Regjeringen så tydelig har signalisert at både transport- og klimautfordringene må løses ved hjelp av ny teknologi, og da er internasjonale fora som dette en viktig kilde til inspirasjon.

Norge blir en del av en felles-nordisk stand på kongressen. Der skal både det offentlige Norge vise seg fram, samt 11 av medlemsbedriftene i ITS Norge som også blir på plass.

– Ekstremt fremoverlent by

– Det er ikke tilfeldig at ITS World Congress er lagt til Singapore, siden de har vært ekstremt fremoverlent i å implementere ITS-løsninger. Det gjelder innenfor alle transportløsninger, og her har man tatt i bruk det siste innen f. eks veiprising og autonome taxier. Landet, som jo egentlig er en by, har like mange

innbyggere som hele Norge, og det har gjort at de har vært nødt til å tenke nytt for å løse transport og mobilitets-utfordringene, sier Hovland.

Byen er også et nav for asiatisk skipsfart, og er en av de mest moderne havnene i verden, hvor også norsk teknologi er tatt i bruk for å automatisere skipstrafikken, forteller ITS-direktør Knut Hovland.

Dette er ITS

 • Intelligente transportsystemer – ITS – er fellesbetegnelsen for alle typer teknologi og datasystemer som brukes i transportsektoren.
 • Samvirkende ITS (C-ITS) er teknologi som utnytter effektiv datautveksling mellom forskjellige kjøretøy og mellom kjøretøy og vei (utstyr langs veien og baksystemer). Kommunikasjonen i et samvirkende ITS-system kan gå i flere retninger, der bilen, veien og eksterne sentraler deler informasjon via skyen. Den tekniske utviklingen de siste årene har ført til at det er lettere å samle inn og behandle data og sette sammen informasjon som kan gi stor nytteverdi for myndigheter og andre aktører i transportsystemet.

(Kilde: Statens vegvesen)

Forsiden akkurat nå