Fylkesvegen forsterkes og utvides til 6,5 meters bredde. I tillegg etableres gang- og sykkelveg med belysning (Foto: Erik Jenssen)
Arbeidet har avdekket mer myrmasser og mindre fjell enn ventet. (Foto:  Erik Jenssen)
Fra oppgraderingen av fv 82 fra Sortland til Risøyhamn i Nordland. (Foto:  Erik Jenssen)

Fv 82 i Vesterålen øker både i tid og kostnader

Den første delstrekningen på oppgraderingen av fv 82 fra Sortland til Risøyhamn i Nordland blir mer omfattende enn først planlagt.

Vegvesenet har regulert og gjort klar for seks forskjellige delprosjekter som skal ruste opp vegen fra Sortland utover mot Andøy. Arbeidet på den første strekningen Holmen – Maurnes har vært i gang siden januar 2017, og skulle etter planen være ferdig i august i år. Men den planen kommer til å ryke.

- Fremdriften er god, men vi har avdekket mer løse masser og mindre fjell under gammelvegen enn vi forventet. Vi må dypere i bakken flere steder. Dermed er ikke beregningene av masser hverken ut eller inn gode nok, og prosjektets omfang øker både i pris og tidsforbruk, sier byggeleder Morten Kristiansen.

Passeringen av tettbebyggelsen gjennom bygda Maurnes har også blitt mer omfattende, med etablering av flere støttemurer og litt mer omfattende vann og avløpsarbeid enn først antatt.

- Vi har ikke så langt oversikt over tidsbruk eller kostnader, men jeg vil tro at vi passerer nyttår 2019 før vi er ferdige.

Jobben utføres av Bulldozer Maskinlag, og omfatter forsterking og breddeutvidelse av vegen, etablering av gang- og sykkelveg, samt belysning over en strekning på 4,6 kilometer. Kontraktssummen var i utgangspunktet 67 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå