Intens jobbing langs E134 gjennom Eikerbygdene. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Full rulle og arbeidsintensive dager for f.h. Eugen Myhr i Statens vegvesen, maskinfører Arve Gunnleiksrud og Marius Vårdal Alvheim. (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Det foregår nå vegarbeid langs hele strekningen på 7,5 km (Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Skanska ruller ut lag på lag med asfalt. (Illustrasjonsfoto: Kjell Wold/Statens vegvesen)

Åpner fem måneder før planen

Trass i Korona-viruset: Innspurt mot åpning av E134 Mjøndalen-Langebru

Noen nye rutiner er innført for å hindre korona-smitte, men det har ingen innvirkning på framdriften på veianlegget som skal stå ferdig til sommeren.

Det er nå full trøkk på E134 Mjøndalen-Langebru fram mot åpningen til sommeren, fem måneder tidligere enn planlagt.

Den 7,5 kilometer lange, høytrafikkerte strekningen gjennom Eikerbygdene skal få midtrekkverk, forbikjøringsfelt og vegbelysning. Derfor jobbes det nå intenst over hele linja, melder Statens vegvesen.

Les også

Strandpromenaden langs Drammenselva åpnet

Det asfalteres på flere delstrekninger og graves og legges kilometervis med rør og kabler. Strandpromenaden langs Drammenselva på nordsiden av E134 gjennom Mjøndalen er gjenåpnet for solhungrige og friskluftgispende eikværinger.

– Lokale entreprenører og Statens vegvesens byggherreorganisasjon holder hjulene i gang med de koronarestriksjoner vi er pålagt å følge. Det fungerer veldig bra, selv med noe mindre bemanning enn vanlig, forteller SHA-rådgiver Eugen Myhr i Statens vegvesen.

Les også

Korona-tiltak på riggen

Det er innført nye rutiner for blant annet møtevirksomhet og daglig rengjøring/desinfisering av kontorriggen og boligriggen, i tillegg til restriksjoner for hvem som kan komme inn på riggen.

– Mange møter avholdes nå på Skype eller Teams, mens det på de få møtene vi avholder i plenum - som byggemøter - deltar kun fire personer: To fra byggherren og to fra entreprenøren. Daglige avklaringer foregår mye på telefon og eRoom. Når det er behov for befaring og avklaring ute i anlegget, gjøres det med minimum av deltakere, og det holdes god avstand, forteller byggherrens SHA-rådgiver.

Han berømmer både egne medarbeidere og entreprenøren med sine lokale underentreprenører for god jobb og bra oppfølging av helsemyndighetenes råd og føringer om smittevern på arbeidsplassen.

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord er entreprenør på E134 Mjøndalen-Langebru-kontrakten.

Les også

Forsiden akkurat nå