Disse bruene nær Warzawa er ett av mange eksempler på den omfattende vegutbyggingen som Polen har gjennomført det siste tiåret.
Disse bruene nær Warzawa er ett av mange eksempler på den omfattende vegutbyggingen som Polen har gjennomført det siste tiåret.

Full fart på polsk vegbygging

Polen girer opp vegbyggingen, og skal i år bruke 43 milliarder kroner på nye motorveger.

Polen starter i år opp en rekke nye motorvegprosjekter.  I første omgang er det den gjenværende strekningen på A1 mellom Tuszyn og Czestochowa, samt bygging av en ny firefelts S61 fra Ostrowia Mazowiecka til Szczuczyn, som skal igangsettes.

Ifølge polske medier er det samlede budsjettet for bygging og vedlikehold av de polskene vegene i 2017 på 4 840 millioner Euro, som tilsvarer ca 43 milliarder kroner.

I fjor ble det ferdigstilt 124 km motorveger i Polen, og målet er at dette tallet vil øke til litt under 400 km i år.

Landet har innført bompenger på mange vegstrekninger, men bruker inntektene til vedlikeholdet av vegene istedet for å finansiere byggingen, slik vi gjør her hjemme.

Men det er EU-midler som har vært motor i den storstilte utbyggingen av veger som landet har gjennomført de siste årene. I perioden 2007 til 2013 ble det ferdigstilt 1500 km nye veger i Polen.

Forsiden akkurat nå