Frp-politiker Frank Sve vil utrede Romsdalsaksen, men Erna Solberg klar på at valget om Møreaksen er tatt

Frp-politiker Frank Sve vil utrede Romsdalsaksen, men Erna Solberg klar på at valget om Møreaksen er tatt

Dermed ser det ut til at en omkamp om gigaprosjektet er i ferd med å smuldre opp.

Det var medlem av Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Frank Sve (Frp), som veldig uventet foreslo en utredning av Romsdalsaksen, som åpenbart har mange tilhengere blant folk flest i fylket. Romsdalsaksen baserer seg på en flytebru over Romsdalsfjorden i stedet for en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel, som er løsningen for Møreaksen.

 

Fikk støtte

Frank Sve fikk umiddelbart støtte for utspillet sitt lokalt, blant andre fra lederen av Samferdselsutvalget, Kristin Marie Sørheim (Sp).

Foto:  Kjell Herskedal

 – Jeg var i utgangspunktet positiv til en utredning av Romsdalsaksen fordi dette alternativet ser ut til å ha stor og økende støtte fra folk flest, sier Sørheim til Våre Veger.

Både Sve og Sørheim tok et forbehold, nemlig at Møreaksen ikke må miste prioritet på NTP som en følge av denne utredningen. Møreaksen er nemlig både vedtatt av Stortinget og regjeringen, og er vedtatt i Nasjonal Transportplan for 2018-29.

 

Stor enighet

Lokalt har det vært bred politisk enighet om satsingen på Møreaksen. Frank Sve har også støttet Møreaksen, men har skiftet mening. Etter at utspillet hans om å utrede Romsdalsaksen som et alternativ kom i april, har det vært stor uro for at en omkamp kan føre til politisk splittelse og tap av posisjon for Møreaksen på NTP.

Kristin Sørheim har merket seg at et resolusjonsforslag mot Møreaksen fra Frank Sve og Sylvi Listhaug på Fremskrittspartiets landsmøte ble avvist. Likedan har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) under det samme landsmøtet gjort det klart at dersom Romsdalsaksen skal utredes, så må det være en utredning som er henimot like omfattende som den som allerede er gjennomført for Møreaksen og Staten vil ikke ta regningen. Regningen for utredningen av Møreaksen er på over 200 millioner kroner.

Kristin Sørheim sier til veier24 at det vil være umulig for fylkeskommunen å ta kostnadene med en slik utredning for et stamvegprosjekt.

 

Statsministeren setter ned foten

Frank Sve (Frp) har skapt uro med sin helomvending i synet på Møreaksen, som blir oppfattet som et forsøk på omkamp.

Foto:  Kjell Herskedal 

På toppen av dette har statsminister Erna Solberg engasjert seg i saken. Hun var i Møre og Romsdal i et annet ærend nylig. Da sa hun følgende til Romsdals Budstikke:

 «Ved en omkamp vil man kunne risikere at det er andre prosjekt som kan komme foran en ferjefri fjordkryssing av Romsdalsfjorden på E 39. Valget om Møreaksen er tatt i Stortinget. Rikspolitikerne har lyttet til lokale røster i denne saken. Ofte kan det komme store lokale diskusjoner i etterkant, men når toget går så går toget».

Erna Solberg var krystallklar på at Møreaksen ligger fast og at det ikke er et alternativ å starte en utredning av Romsdalsaksen.

– Møreaksen er vedtatt og blir gjennomført, slår statsministeren fast.

 

– Neppe gjennomførbart

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal har sitt neste møte 15. mai. Kristin Sørheim sier nå at det slett ikke er sikkert at spørsmålet om utredning av Romsdalsaksen kommer opp på dette møtet.

Hun liker ikke å drive saksbehandling med avisartikler som grunnlag, og skulle gjerne hatt en bekreftelse fra statsministeren på hva hun egentlig mener i denne saken. Ifølge Sørheim og Tove-Lise Torve (Ap) skal statsminister Erna Solberg ha uttrykt seg noe annerledes på et tidligere møte i Kristiansund.

– Men uansett: Hvis det samferdselsministeren sier om at fylkeskommunen må ta regningen for en omfattende utredning av Romsdalsaksen, er utspillet fra Sve neppe gjennomførbart, sier Sørheim.

Forsiden akkurat nå