En av portalene til Frøyatunnelen.
En av portalene til Frøyatunnelen. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Frøyatunnelen: Nå er oppdraget til 400 mill ute i markedet  

Entreprenøren kan bruke snaue to år på å bli ferdig med 5300 meter tunnel.

Trøndelag fylke har tidligere kommet med en forberedende entreprise for dette oppdraget. Fylket har også sendt ut en veiledende kunngjøring om tunneljobben til mellom 350 og 450 millioner kroner.

Nå er selve konkurransen om rehabilitering av Frøyatunnelen på fylkesvei 714 lyst ut.

Den 5300 meter lange undersjøiske tunnelen som knytter sammen kommunene Hitra og Frøya skal utbedres. Den ble åpnet for trafikk i år 2000, og har en ÅDT på 2125, hvorav  16 prosent er lange kjøretøy. Tunnelen er i tunnelklasse B i henhold til håndbok N500 og har ett løp med tunnelprofil T8. Kjørefeltbredde i hver retning er tre meter og stigningene er på opptil 10 prosent.

Fylket legger i utlysingen opp til start 20. februar 2023, men det skal nok holde hardt å få til. Sluttfrist er satt til 6. desember 2024, med noen delfrister underveis.

Oppdraget skal utføres som nattarbeid. Tunnelen er eneste forbindelse mellom Hitra og Frøya, og skal være åpen om dagen.

Noen av hovedmengdene i dette oppdraget:

 • Riving og fjerning av vannsikring: 85.000 m2
 • Føringskanter i betong: 11.000 m
 • Sprengning: 5.000 m3
 • 6.400 sikringsbolter
 • Bergsikring med sprøytebetong: 1.600 m3
 • Ny vannsikring inkludert sprøytebetong: 30.000 m2
 • 28 nye nødstasjoner
 • 12 tilfluktsrom
 • 48 ventilatorer
 • 457 tunnelarmaturer
 • 46.300 meter elkraftkabler
 • 23.600 meter fiberkabler
 • 5 tekniske bygg (to nye og utvidelse av tre gamle)
 • 104 kameraer
 • 5300 meter langsgående lyslist (evakueringslys)
 • 25 lysmaster
 • 25 skilt
 • Vegoppmerking: 19.400 m
 • Fresing av asfaltdekke: 36.000 m2
 • Utbedring av bærelag: 36.000 m2
 • Asfalt: Bindlag på 36.000 m2 slitelag på 37.000 m2

I tunnelen går det svært viktige høyspentkabler til Frøya, og firmaet Tensio skal legge nye kabler når føringsveien er ferdig. Arbeidet med legging og omkobling til ny høyspentkabel vil starte 1. august 2023 og pågå fram til oktober. Entreprenøren som står for tunneloppgraderingen skal lage komplett trasé inkludert ledningsfundament for legging av høyspentkabler og omfylling over kabler. Tensio sin entreprenør vil legge kabel og koble om. Her trengs det koordinering av arbeidene, og entreprenøren som står for tunneloppgraderingen har samordningsansvaret.

Fylket arrangerer tilbudskonferanse 10. januar i fylkeshuset i Trondheim. For de som ønsker å delta på befaring: Tunnelen stenges samme dag fra klokka 22 og fram til klokka 02. Oppmøtested er riggområdet på Dolmøy næringsareal.

Frist for å gi tilbud: 2. februar.

Les også

 

Forsiden akkurat nå