Den 3812 meter lange Frafjordtunnelen i Dirdal kommune ble åpnet for trafikk i 1999
Den 3812 meter lange Frafjordtunnelen i Dirdal kommune ble åpnet for trafikk i 1999 (Foto: Google maps)

Frafjordtunnelen skal gjennom omfattende oppgradering

Oppgraderingen av tunnelen mellom Frafjord og Gilja på fylkesvei 4414 i Rogaland blir lyst ut en av de nærmeste dagene.

Anbudet blir lyst ut med forbehold om politisk godkjenning i fylkestinget, opplyser Rogaland fylkeskommune.

Den 3812 meter lange tunnelen på fylkesvei 4414 trenger en skikkelig fornying for å oppfylle kravene i tunnelforskriften. I tillegg til oppgradering av selve tunnelen, som ble åpnet i 1999, blir det også bygd ny 50 meter lang tunnelportal på Frafjord-sida.

– Vi regner med at arbeidet er i gang i november/desember. Når oppgraderingen av tunnelen er ferdig høsten 2022 får trafikantene en mye mer trafikksikker tunnel, sier prosjektleder Joar Løland i Rogaland fylkeskommune.

Frafjordtunnelen ligger i Gjesdal kommune, og er eneste vei til Frafjord for fastboende og hytteeiere. I denne delen av kommunen ligger også populære turistattraksjoner og utfartsområder som Månafossen, Mån og Frafjordheiene.

Les også

Nytt sikkerhetsutstyr

Jobben i tunnelen innebærer en god del sprengningsarbeid, for den skal bli bredere en del steder, og det blir sprengt plass til fire bergrom med tekniske bygg og havarilommer.

Litt av det som blir oppgradert:

  • Nytt teknisk anlegg i hele tunnelen
  • Kommunikasjon- og nødnett
  • Nye lys
  • Ventilasjon
  • Nødstasjoner
  • Sykkelknapp – syklister trykker på en knapp som signaliserer til andre trafikanter at det er syklister i tunnelen

Tunnelen har forøvrig en ÅDT på 400.

Prosjektoppstart blir trolig ved månedsskiftet november/desember i år, og frist for ferdigstillelse er satt til 4. oktober 2022.

Og frist for å gi tilbud er 15. oktober.

Les også

 

Forsiden akkurat nå