(Foto: Jarle Skoglund)
Fra den nordiske paviljongen, der mange nordmenn svinger innom for en prat i løpet av dagen. (Foto: Jarle Skoglund)
ITS Norway har fått med seg en knippe av sine medlemmer, både offentlige og private, på den norske standen. (Foto: Jarle Skoglund)
Det er stor interesse for miniseminarene på den nordiske pavlijongen, og tidvis er det trangt om plassen. (Foto: Jarle Skoglund)
Her er Hans Petter Flugstad fra det norske startup-selskapet ITS Perception i gang med en presentasjon av sine sensorløsninger som brukes til ulike detekteringsoppgaver innenfor vegtrafikken. (Foto: Jarle Skoglund)

ITS World Congress, Singapore

Fra trafikk til mobilitet: ITS-verdenen er samlet i Singapore denne uken

Et stort norsk miljø er på plass for å markere tilstedeværelse i et marked i kjempevekst.

ITS (intelligente trafikksystemer) er blitt et fagområde i enorm vekst. Det er tydelig når ITS World Congress denne uken arrangeres i Singapore.

Kongresser, seminarer og en utstilling hvor de største aktørene på dette området viser fram sine løsninger samler hele 10.000 mennesker i en smeltedigel. Fellesnevneren er it-teknologi som bidrar til å skape effektiv og miljøvennlig mobilitet, både for mennesker og varer.

Sterk norsk tilstedeværelse

Norge er solid tilstede gjennom den norske ITS-organisasjonen. Det spesielle med ITS-verdenen er den sterke tilstedeværelsen både fra offentlige og private aktører. Det gjelder også den norske delegasjonen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale er allerede på plass. Det samme er en stor gruppe med samferdselsfolk fra mange fylker. Samtidig er både Statens vegvesen, Kystverket og Jernbanedirektoratet representert på den norske standen.

I kveld samles rundt 80 nordmenn til mottagelse på den norske ambassaden i Singapore, alle deltagere på ITS-kongressen.

Miniseminarer på den nordiske paviljongen

ITS-organisasjonene i de nordiske landene er samlet i en egen nordisk paviljong, hvor også Estland er med. Bare fjorårets arrangør av ITS World Congress, Danmark, glimrer med sitt fravær.  

På paviljongen er det miniseminarer på rekke og rad de fleste dagene i uka hvor både private og offentlige aktører fra de nordiske landene presenterer seg og sine produkter. 

Fra trafikk til mobilitet

Arrangementet i Singapore har som temaområde fokus på mobilitet i byområder , som er en global utfordring i de fleste land.

Ellers er det en tydelig tendens at verdens fagmiljøer i stadig større grad går over til å bruke begrepet mobilitet, der man tidligere snakket om utfordringene med trafikk. Transportmiddelet er blitt underordnet målet om en sømløs og fleksibel transport av mennesker og varer, uavhengig om det er snakk om bil, tog, båt eller fly.

Fra tidligere å ha fokus på trafikkstyring, er det dataløsningene som kommuniserer mellom brukerne, myndigheter og alle transportformer på tvers som det snakkes mest om.

 

Vi bringer flere glimt fra ITS World Congress på veier24 hele uken!

Forsiden akkurat nå