NYHETER

Fra stort til gigantisk

Jarle Skoglund
10. feb. 2006 - 10:30

On-line med Metso-fabrikken

Hos Norsk Stein har knuseleverandøren Mestso gått inn og gitt kunden en oppfølging litt utenom det vanlige. I tillegg til at det i kontrakten mellom dem er tallfestet et mål om å redusere driftskostnadene på knuseutstyret på 20 prosent, blir produksjonslinja fulgt med argusøyne fra fabrikken i Finland.

Det skjer ved at det overføres kontinuerlig rapporter on-line mellom Jelsa og Tampere, og på den måten kan følge utviklingen i produksjonen.

Daglig leder hos Metso Norge AS, Eirik Brekke, innrømmer at Norsk Stein er en krevende kunde, men at det både er spennende og utviklende å ha et så tett samarbeide med kundene som i dette tilfellet.

- Vi som produsent og leverandør ønsker jo å gi kundene maksimal valuta for pengene, og en så tett oppfølging som dette, hvor vi i tillegg har halvårlige oppfølgingsmøter mellom oss og kunden, gjør oss veldig fokusert på driftssikkerhet og kapasitet, forteller Brekke.

- Uten dette tette samarbeidet med Mesto, ville vi ikke klart å effektivisere produksjonen slik vi har gjort de siste årene, konkluderer sjefen hos Norsk Stein, Jan-Øyvind Jørgensen til Våre Veger.

Maskinparken

Knusere:

Grovknuser: Nordberg C160

Sekundærknuser: Nordberg GP500S

Finknusere: 1 Nordberg GP500EF

1 Nordberg GP500F

1 Nordberg GP550M (ny)

Sikteutstyr:

1 Lokomo B16 1,6 x 5,6

1 Bräuer 2,5 x 6,0

1 Ibag GS 2,0 x 5,0

2 IFE U2S 2,5 x 6,0

3 Ibag EGKD 2,5 x 6,0

2 IFE Trisomat 2,0 x 7,2Lasting:

2 Caterpillar 988 G

1 Caterpillar 990 D

1 Caterpillar 992 G

Transport:

3 Caterpillar 777D

Boring og sprengning (underentreprenør):

Atlas Copco F-7

Atlas Copco L-8

Diameter 3.5",4", 5.5" and 6.5"

Dette er produktene:

Edelsplitt:

0/2 mm

0/2 mm washed

2/5 mm

5/8 mm

8/11 mm

11/16 mm

16/22 mm

16/32 mm

.

 

Dermed står Norsk Stein AS foran en kjempeutbygging av produksjonsanlegget som ligger godt plassert inne i Ryfylke, med glimrende forhold for båttransport. Realiteten blir at det må bygges opp en helt ny produksjonslinje tilsvarende det som i dag er i bruk. - Vi kan med det eksisterende produksjonsutstyret strekke kapasiteten til rundt fem millioner tonn, mer er det ikke mulig å få ut av dagens anlegg, konstaterer adm.direktør Jan-Øyvind Jørgensen til Våre Veger.

- I dag går omlag 95 prosent av produksjonen vår til utlandet; Danmark, Tyskland, England og Frankrike. Mesteparten produseres som tilslag til betong og asfalt. Alt blir skipet med båt. Når vi nå planlegger å utvide produksjonen til over en fordobling av dagens volum, er det fordi vi ser at det i fremtiden vil bli et stort behov for gode steinmasser også innenlands. Stavangerregionen og kystområdene i Sør-Norge vil derfor bli en viktig målgruppe for sikker og god levering av kvalitetsmasse med båt fra Jelsa, forteller Jørgensen.Stein i 100 år til

Mye har skjedd på Jelsa innerst i Ryfylke etter at Norsk Stein ble etablert i 1987. Den gang startet produksjonen litt tilfeldig, basert på utstyr som var tatt ned fra fjellet og ble stående inne i Jelsa etter Ulla-Førre-utbyggingen. Men det skulle snart vise seg at området var glimrende for pukkproduksjon. Det er store mengder av bergarten granodioritt, og de siste undersøkelsene fra NGU viser at reservene er på 350 millioner tonn stein. Det tilsvarer omlag 100 års drift regnet ut fra dagens produksjonsvolum.

I fjor var konsekvensutredningen og reguleringsplanen som omfatter de tilstøtende områdene som blir de framtidige produksjonsressursene klar. Dermed er det meste klart for å iverksette planene som vil innebære en fordobling av virksomheten. Det betyr også at innhugget i naturen blir over dobbelt så stort som i dag, og selv om det har vært motforestillinger har det ifølge Jan-Øyvind Jørgensen gått greit å samarbeide både med grunneiere, Suldal kommune, Fylkesmannen og naboer.

- Heldigvis ligger vi i et område hvor vi ikke har så mange fastboende tett inn til bruddet. Det er endel hytteområder langs fjorden her, og de nærmeste hyttene har vi kjøpt for å få til den planlagte utvidelsen. Vi må særlig ha fokus på støvproblematikken, som stort sett er det eneste problemområdet vi er blitt kritisert for av enkelte hytteeiere. Men bedre kontroll på både støv og støy er viktige områder som vi nå skal ivareta ved utbyggingen. Målet er at de totale utslippene ikke skal øke, selv om vi fordobler produksjonen, sier Jørgensen.Store rasjonaliseringer

Det gikk ikke så bra for Norsk Stein AS for fire-fem år side, og underskuddene var store. Det er det internasjonale fraktselskapet Stema Shippping (67 %) som sammen med Heidelberg Cement (33 %) er eiere av selskapet. Den største oppgaven for Jan-Øyvind Jørgensen da han tok over som adm.direktør var å rasjonalisere driften og få opp lønnsomheten hos Norsk Stein.

- Vi har snudd alle steiner for å effektivisere driften, og har lykkes med det. Det innebærer at vi har valgt endel nye produksjonsløsninger. Blant annet har vi byttet ut den store Hitachi-graveren på 180 tonn som ble brukt til lasting i bruddet, med en Cat 992G hjullaster. Overgang fra 3,5" til 6,5" borehull har også vært et lønnsomt grep, forteller Jørgensen. Han trekker også fram samarbeidet med hovedleverandøren på knusesiden, Metso, som avgjørende for en sikker og effektiv produksjon.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.