Sigmund Aandstad tok over som administrerende direktør etter Kjell Larsen ved årsskiftet, og har hatt ansvar for prosessen som har ledet frem til ny strategi med et enda sterkere fokus på innovasjon og bærekraft
Sigmund Aandstad tok over som administrerende direktør etter Kjell Larsen ved årsskiftet, og har hatt ansvar for prosessen som har ledet frem til ny strategi med et enda sterkere fokus på innovasjon og bærekraft (Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN)

Fra plast til fossilfrie rør basert på avfall fra skogindustrien

Pipelife Norge lanserer neste år fossilfrie rør som en del av målet om å bli klimanøytrale innen 2050.

Ifølge selskapets nye strategi skal Pipelife være klimanøytral i 2050. Selskapet har i flere år jobbet med fossilfrie alternativer og har det siste året hatt et prøveprosjekt i Sverige for å fremstille rør basert på avfall fra skogindustrien. Prosjektet har vært svært vellykket, og det er forventet at selskapet lanserer fossilfrie rør og lavfossilrør allerede i første kvartal i 2021.

– Dette er en stor milepæl i vår satsing på innovasjon og bærekraft, sier administrerende direktør i Pipelife Norge, Sigmund Aandstad.

Les også

Vil bruke mer resirkulert plast

Samtidig jobber selskapet med å endre internasjonale standarder for å muliggjøre bruk av mer resirkulert plast i sin rørproduksjon. Pipelife bruker allerede en god del resirkulert plast, men ønsker å øke bruken dramatisk i årene fremover.

– For å kunne bruke mer, må kvaliteten på resirkulert plast bli bedre. Her skjer det en positiv utvikling, blant annet innen materialer basert på kjemisk resirkulert plastavfall. I tillegg må internasjonale standarder endres for å tillate mer bruk av resirkulert i produksjonen, uten at det går på bekostning av kvalitet og levetid på produktet. Her ser vi også positive tendenser. Sirkulærøkonomi har høy prioritet og vil gi oss økt konkurransekraft fremover, sier Aandstad.

Les også


Markedet må respondere

Pipelife fikk EPD-er på sine første produkter i 2018. Nå jobber rørprodusenten med utvikling av en EPD produktkalkulator for å kunne regne ut mer prosjektspesifikk EPD. Det gjør de ikke minst for å påvirke norske byggherrer. 80 prosent av Pipelifes produksjon havner hos det offentlige. Rørprodusenten er kritisk til at bærekraft ofte blir tilsidesatt og at det kun er laveste pris som gjelder.

– Utviklingen går alt for sakte. Offentlig sektor må snarest begynne å stille krav til miljøhensyn i prosjektene. Miljøparametere vektlegges så langt i skuffende liten grad i anbudsprosessene. Det begrenser seg stort sett til spørsmålet om man har miljødeklarasjon eller ikke. Det holder ikke i fortsettelsen. Vi håper derfor at norske kommuner og andre offentlige byggherrer begynner å etterspørre mer bærekraftige løsninger, også innenfor rør. For vår egen del er vi sikre på at bærekraftige produkter og løsninger er fremtidens viktigste konkurransefortrinn. Suksessen av vår sterke satsing på bærekraft og innovasjon er imidlertid prisgitt mer offensivt tenkende norske myndigheter, sier Pipelife-direktøren.

Les også

Smarte rør skal bidra positivt

Pipelife har så langt brukt flere millioner kroner i satsingen på smarte rørsystemer. Med på laget har de Telenor, NTNU, Innovasjon Norge og andre teknologipartnere. Utviklingsavdelingen Horisont er selskapets fremste spydspiss, både i Norge og internasjonalt, for å utvikle smarte løsninger for rørbransjen som gir oversikt over vannmengder, vannkvalitet og lekkasjer i rør under bakken.

– 30 prosent av vannet som sendes ut i ledningsnettet kommer aldri frem. Det er derfor god bærekraft i å ta bedre vare på vannressursene våre. I tillegg kan overvåking gi et tidlig varsel ved flom og dermed forhindre skader på mennesker og infrastruktur. Sensorikk og digital overvåking er en viktig del av helheten i å tilby bærekraftige løsninger.

Les også

Forsiden akkurat nå