Tilsammen 87 trikker av denne typen skal leveres til Oslo innen 2024.
Tilsammen 87 trikker av denne typen skal leveres til Oslo innen 2024. (Foto: © iovo petrov_2020)

Oslo får nye trikker

Fra neste måned kan du se disse i Oslo-gatene. Sporveien har bestilt 87 av dem

Den første nye trikken er nå på vei til Oslo, testkjøringen starter i oktober.

– Om bare noen uker har vi den første av Oslos 87 nye trikker på plass. Jeg gleder meg til å komme i gang med testkjøringen. Aldri før er det satset så tungt på trikk i Oslo, sier Cato Hellesjø, leder av Oslos trikkeprogram og konsernsjef i Sporveien.

I 2018 inngikk Sporveien kontrakt med den spanske leverandøren CAF om levering av 87 nye trikker til hovedstaden. Trikkene er en del av Oslo kommunes satsing på trikketilbudet i byen. Samtidig får også trikkeinfrastrukturen, bygatene og trikkens baser en oppgradering, opplyses det i en melding fra Sporveien.

Les også

Plass til flere reisende

Med 87 nye trikker på vei, 16 flere enn i dag og med plass til hele 220 passasjerer per trikk, øker kapasiteten betydelig.

De nye trikkene har seks dører, mot fire på dagens trikker, og har romslige og åpne dørarealer Foto: Iovo Petrov

Flere dører, universell utforming og ingen trapper vil bidra til å gjøre trikkens opphold på holdeplassene kortere enn i dag. Eller sagt på en annen måte; trikken blir et mer effektivt fremkomstmiddel for de som bruker den.

I første omgang er det to trikker som kommer til Oslo i løpet av høsten. Den første allerede i slutten av september.

Det kommende året skal de nye trikkene testes på skinnene i Oslo, og det skal gjennomføres nødvendig opplæring av personell før trikkene er klare til å frakte reisende i hovedstaden.

Les også

Norges største transportleverandør

Fakta de nye trikkene i Oslo:

  • Antall: 87 nye Urbos 100-trikker. Sporveien har opsjon på kjøp av ytterligere 60.
  • Leverandør: Spanske CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
  • Lengde: 34,16 meter
  • Bredde: 2,65 meter
  • Plass til 220 passasjerer
  • Seks dører (mot fire på dagens trikker)
  • Universell utforming: Ingen trapper og fire rullestolplasser i hver trikk
  • Annet: USB-kontakter

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3350 ansatte og omsetter årlig for 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tunneler, baser, bygninger og signalanlegg. 

Trikkeprogrammet er tidenes største satsing på trikk i hovedstaden. Trikketilbudet skal fornyes ved kjøp av 87 nye, moderne trikker som skal leveres i en periode fram til 2024. I tillegg oppgraderes trikkeinfrastrukturen, trikkebasene, gater og byrom.

Les også

Byråden: – Trikken er viktig for Oslo

Lan Marie Nguyen Berg vil satse på trikk. Foto: Oslo kommune

– Nye trikker i Oslo er bra for klimaet, bra for oppvoksende generasjoner og for alle oss som er glad i kollektivtrafikken.  Byrådet er tydelig i sine prioriteringer: Vi vil bygge ut kollektivtilbudet med flere avganger og bygge flere sykkelveier samtidig som biltrafikken skal kuttes med 20 prosent innen tre år, og en tredjedel innen 2030, opplyser byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg.

– Trikken er viktig for Oslo; den er utslippsfri, etterspurt av de reisende og har høy kapasitet. Trikken passer utmerket inn i et bilfritt byliv. Dette er fremtidens byreise, sier hun.

Les også

Forsiden akkurat nå