Veidekke venter størst vekst på anleggssiden i det norske markedet fremover.
Veidekke venter størst vekst på anleggssiden i det norske markedet fremover. (Bilde: Eirik Halvorsen, Veidekke)

Forventer jevnt BA-marked de neste årene

Det forventes en investeringsvekst på om lag samme nivå som i 2015 for markedet totalt, der anleggssektoren vil representere en sentral vekstkraft. Det sier Veidekke i sin konjunkturrapport for 2016 og 2017.

 - Vi forventer at det skandi­naviske bygg- og anleggsmarkedet vil vokse med drøye 3 prosent både i 2016 og 2017. Det største vekstbidraget kommer også de neste årene fra Sverige, der særlig boligmarkedet er sterkt. I Norge er det økende regionale forskjeller. Vi venter størst vekst på anleggssiden, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke

For årene 2016 og 2017 sett under ett forventes en investeringsvekst på om lag samme nivå som i 2015 for markedet totalt, men med anleggssektoren som sentral vekstkraft.

 

- Veksten for B/A-markedet ventes å avta fra 3 prosent i 2016 til 1 prosent i 2017 som følge av noe nedgang i de private byggsegmentene. Vi venter at utviklingen i nyboligmarkedet blir moderat i 2016 og 2017, og med økte regionale forskjeller. Veksten i boligprisene for landet som helhet vil etter vår vurdering holde seg positiv, men trolig bli lavere enn i 2015. Vi forventer samtidig en lavere igangsettingstakt for nye boliger og noe nedgang i de samlede boliginvesteringer. Derimot vil offentlige yrkesbygg øke med 3 prosent og anleggsprosjekter med 9 prosent de neste årene, forteller Hoen.

Forsiden akkurat nå