May Bente Hiim Sindre er  prosjektleder for E16 Bjørum-Skaret.
May Bente Hiim Sindre er prosjektleder for E16 Bjørum-Skaret. (Foto: Statens vegvesen)

Fortsetter anbudskonkurransen for E16 Bjørum-Skaret

Nå er det funnet løsninger som gjør det mulig for Statens vegvesen å åpne konkurransen om det store veiprosjektet igjen.

─Vi er «back on track», forteller en fornøyd May Bente Hiim Sindre, prosjektleder for Bjørum-Skaret i en pressemelding. Vi har den siste uken jobbet med hvordan vi kan gjennomføre denne prosessen på en forsvarlig måte – både med tanke på korona-restriksjoner og konkurransen, forklarer Sindre.

Gjennomfører møter elektronisk

På første avklaringsmøte, over påske, blir det gjennomgått utvalgte deler av konkurransegrunnlaget i separate, elektroniske møter enkeltvis med de tre prekvalifiserte leverandørene. For dette formålet vil Vegvesenet opprette et lukket elektronisk rom for hvert av de tre møtene.

 ─ Neste møteserie vil skje senere på våren, i slutten av mai. Hvordan dette vil foregå avhenger av hvordan situasjonen ser ut da. Vi forholder oss til myndighetenes oppfordringer og retningslinjer, forteller prosjektlederen.

Fristen for å levere forespørsel om deltakelse i konkurransen blir 30. mars. Frist for første tilbud er flyttet fra 2. juli til 10. august. Kontraktsignering antas å bli tidlig i november, én måned senere enn planen. Ferdigstillelsesfristen av prosjektet er derfor flyttet cirka tre måneder senere enn opprinnelig fastsatt frist, med andre ord fra desember 2024 til mars 2025.

 ─ Vi er veldig fornøyde med å være i gang igjen så raskt. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med prosjektet, sier May Bente Hiim Sindre.

Forsiden akkurat nå