Det ble i fjor foretatt 8,2 millioner passeringer med kjøretøy over Svinesundbrua - hovedforbindelsen mellom Norge og Sverige.
Det ble i fjor foretatt 8,2 millioner passeringer med kjøretøy over Svinesundbrua - hovedforbindelsen mellom Norge og Sverige. (Foto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto)

Fortsatt 339 millioner i lån på Svinesundbrua - nedbetalingen ikke  ferdig før 2021

Det til tross for at Svinesundsforbindelsen AS i fjor hadde i et driftsresultat på 172 millioner kroner etter nesten 8,2 millioner passeringer.

Det var på generalforsamlingen til Svinesundsforbindelsen AS tirsdag at det ble opplyst at selskapets gjeldskal være nedbetalt i 2021, gitt at dagens trafikk og finansvilkår er det samme.

Det er registrert nesten 8,2 millioner passeringer i 2017, fordelt på 90,5 prosent lette og 9,5 prosent tunge kjøretøy.

Trafikkveksten i 2017 er på 2 prosent sammenlignet med året før.

Selskapet har hatt tilfredsstillende drift i 2017, med en markant nedgang av driftskostnader på 10,8 millioner kroner i forhold til året før. Reduksjonen skyldes i hovedsak høye kostnader i 2016 etter ombygging til automatisk bominnkreving.

I en pressemelding fra Statens vegvesen opplyses det at de samlede bruttoinntekter i 2017 ble 196 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 24 millioner.

Driftsresultat før disposisjoner og renter ble 172 millioner kroner, som er en forbedring på 18,2 millioner fra 2016.

Selskapet har en total lånegjeld på 339 millioner kroner ved årsskiftet 2017-18 etter at det ble nedbetalt nesten 196 millioner på selskapets lån i 2017.

Forsiden akkurat nå