Heidi Berg (styreleder i foreningen for noen år siden) mottar utmerkelsen Gullfeiselen fra NFF sin nåværende styreleder, Øyvind Engelstad.
Heidi Berg (styreleder i foreningen for noen år siden) mottar utmerkelsen Gullfeiselen fra NFF sin nåværende styreleder, Øyvind Engelstad. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)

Fortjent heder til Heidi Berg

Hun fikk utmerkelsen Gullfeiselen for sitt mangeårige arbeid for Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk.

Hun har lenge vært aktiv i Norsk Forening for Fjellsprengingsteknikk. Hun har vært formann og vært aktiv i en rekke sammenhenger, sist som leder for utvalget som arrangerte tunnelkonferansen WTC i Bergen i juni i år.

Thor Skjeggedal ble utnevnt til æresmedlem i NFF.

Utmerkelsene ble tildelt under det tradisjonsrike arrangementet Fjellsprengingskonferansen i Oslo i dag.

 

Ny tunnelrekord

Samtidig kunne styreleder Øyvind Engelstad (Norconsult) i NFF berette at det igjen er ny rekord for utsprengte fjellmasser fra tunneler. Årets tall er 7,8 millioner kubikkmeter (sammenlign med nesten 7,1 millioner forrige år), og vegsektoren er den absolutt største bidragsyteren.

 

Og dette jobber NFF med

– «Digitalisering» er et av de store buzzordene i bransjen, fortalte Engelstad, og det kommer NFF til å fokusere på framover.

Foreningen vil også arbeide med å skaffe seg innsikt i kostnadsutviklingen i bransjen, som noen mener har gått helt av skaftet.

Det samme gjelder konfliktnivået i bransjen – foreningen skal arbeide med å forstå saksområdet bedre og se hva som kan gjøres.

– Og så må vi bare ta inn over oss at verdensmarkedet er kommet til Norge, sa Engelstad.

Forsiden akkurat nå