E6 går tvers gjennom Garnison Porsanger, og nå skal tilkomsten til leiren gjøre bedre.
E6 går tvers gjennom Garnison Porsanger, og nå skal tilkomsten til leiren gjøre bedre. (Foto: Google Maps)

Forsvaret skal bygge ny adkomst til Garnison i Porsanger

E6 går i dag tvers gjennom Garnison Porsanger. Nå skal det etableres ny adkomst som skal lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren.

Det er Forvarsbygg som har lyst ut ut jobben som en totalentreprrise, eller som det heter i Forsvaret; Generalentreprise.

Oppdraget går ut på å etablere ny adkomst til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring.

I adgangskontrollområdet skal det etableres skyveporter, bommer og et lite bygg
– Diákka. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.

Forsvarsbygg har satt tilbudsfrist til 14.juni.

Forsiden akkurat nå