Dette har vært en merkedag, sier samferdselsministeren etter at Stortinget har gitt klarsignal til å sette i gang det første utbyggingsprosjektet i regi av Nye Veier.
Dette har vært en merkedag, sier samferdselsministeren etter at Stortinget har gitt klarsignal til å sette i gang det første utbyggingsprosjektet i regi av Nye Veier. (Bilde: Samferdselsdepartementet)

Første utbyggingsprosjektet til Nye Veier AS er vedatt

Stortinget har gitt klarsignal til å sette i gang det første utbyggingsprosjektet i regi av Nye Veier. Prosjektet vil gi ny firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

- Dette har vært en merkedag!  Dette betyr færre ulykker, økt framkommelighet, kortere reisetid, færre miljøulemper og tryggere forhold for både lokaltrafikken og myke trafikanter.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at Stortinget i går behandlet forslaget om bompengefinansiering av prosjektet E18 Tvedestrand-Harebakken i Arendal. 

Den 23 kilometer lange strekningen er planlagt å være ferdig høsten 2019. Det er lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 5 505 millioner 2016-kroner. Utbyggingen skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.  

- Prosjektet bidrar til å styrke Agderregionen som felles bo- og arbeidsområde. E18 er den viktigste veiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, og får med dette en betydelig standardheving, sier samferdselsministeren.

Forsiden akkurat nå