I startgropa: Fra venstre Bjarte Næss (Skanska), Richard Hafver (Skanska), May Bente Hiim Sindre (SVV), Trond Pettersen Valeur (Skanska) og Ingunn Foss (SVV). (Foto: Statens vegvesen)
Slik blir det etter 2025. Den nye veien opp fra Bjørum i Bærum og opp mot Sollihøgda. Dagens E16 itl høyre. (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Første spadetak E16 Bjørum-Skaret Trond Pettersen Valeur (Skanska) og May Bente Hiim Sindre (SVV) holdt felles tale (Foto: Statens vegvesen)
Skjermdump av Teams-sendingen under Ingunn Foss (SVV) sin tale. (Foto: Statens vegvesen)
(Bilde: Jarle Skoglund)

Første spadetak mot en køfri overfart over E16 Sollihøgda

Skanska med underentreprenører har rullet inn sine anleggsmaskiner på storprosjektet for ny E16 fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune. Fire års intensive anleggsarbeider skal gi en etterlengtet firefelts motorvei på den købefengte strekningen.

– Er det en vei som er etterlengtet, så er det E16 Bjørum-Skaret. Den har vært planlagt lenge, og er ikke ny i NTP-sammenheng. Trykket på veien er stort, og den er ikke bygget for det trykket den har i dag. Den er rett og slett blitt en flaskehals. Det å fjerne flaskehalser, vil jeg si at er noe av det beste vi politikere vet å bevilge penger til, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide i sin tale fra kjøkkenbordet hjemme i Solemskogen.

I likhet med ministeren, talte også Kjell Inge Davik (Utbyggingsdirektør i SVV) og Steinar Myhre (konserndirektør i Skanska) fra hjemmekontoret.

Ingunn Foss (prosjektdirektør for utbyggingsområde sørøst) var én av fem som fikk være fysisk til stede på området, i henhold til de lokale smittevernreglene. Sammen med henne var May Bente Hiim Sindre (prosjektleder for E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet), Trond Pettersen Valeur (regiondirektør i Skanska), Bjarte Næss (prosjektleder Skanska) og Richard Hafver (formann og fører av gravemaskinen).

– I dag har dagen kommet som vi har gledet oss til. I dag skal vi markere anleggsstarten for nye E16 Bjørum-Skaret. Det kommer til å bli fire år med anleggsvirksomhet, det kommer til å bli støy og støv – men det kommer til å bli veldig bra, sier Ingunn Foss.

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 2 motorveikryss
  • 2 tunneler, 800 m og 3,4 km
  • 5 bruer, inntil 220 meter lange
  • 3 millioner m3 masse som skal forflyttes
  • Gamle E16 skal ombygges til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei.

Strekningen på 3,5 km opp mot Sollihøgda har maks tillatt stigning, som er 5 prosent. Veien i dagen er preget av store bergskjæringer og det er omfattende sprengningsarbeider og masseflytting i prosjektet. Prosjektet ligger i nær tilknytning til fredet vassdrag, naturreservat og markagrensen.

  • Skanska/ Aas-Jakobsen fikk totalentreprisen med en tilbudssum på 3 022 millioner kroner
  • Prosjektet har en styringsramme på cirka 4,5 milliarder kroner
  • Den nye veien skal etter planen åpne til sommeren 2025

Forsiden akkurat nå