Nye Ljøtunnelen i Stranda blir 3650 meter lang. Bildet er tatt etter at første salve ble sprengt torsdag. Fra v. prosjektleder i Statens vegvesen, Oddbjørn Pladsen, prosjektleder i Skanska Ola Langset, og skytebas Oddbjørn Bakås, Skanska.  (Foto: Kjell Herskedal) 
Lederen i Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne, fyrer av under kyndig instruksjon av skytebas Oddbjørn Bakås fra Skanska. (Foto: Kjell Herskedal).

Første salve på nye Ljøtunnelen

Startsalva har gått for sprengingen av nye Ljøtunnelen (3650 meter) på Sunnmøre, som er det siste, store tunnelprosjektet på rassikringsprosjektet på fv 60 Røyr-Hellesylt.

  • Nyheter

Når tunnelen åpner før jul i 2016 vil hele den rasfarlige strekningen mellom Strandadalen og Hellesylt være sikret.

Det er Skanska som har hovedentreprisen på Ljøtunnelen. Entreprisen er på 390 millioner kroner. Prosjektleder Ola Langset i Skanska opplyser at opptil 50-60 mann kommer til å være i arbeid på anlegget samtidig, underentreprenører medregnet.

T. Engene AS skal utføre massetransport, Opshaug Sandtak har ansvaret for vegbygging utenfor tunnelen  samt gravearbeid. Mesta AS skal bygge en rassikringstunnel i betong et par kilometer fra Ljøtunnelen mot Stranda. Mesta skal også ta seg av støpingen av portalene til Ljøtunnelen.

Elektroarbeidene inkludert styringssystemer og radiosamband blir utlyst i en egen entreprise senere.

 

Over 600 mill kroner

-Hele prosjektet er beregnet å koste 602 millioner 2013-kroner, sier prosjektleder Oddbjørn Pladsen i Statens vegvesen til Våre Veger.

Det statlige tilskuddet til dette fylkesveg/rassikringsprosjektet er på 348 millioner kroner. Fylkeskommunen har dermed forskuddtert en ganske stor del av jobben, for at arbeidene skal gå kontinuerlig.

Nye Ljøtunnelen kommer til å gå omtrent parallellt med den eksisterende Ljønibbtunnelen som er gammel og utrangert. Konklusjonen var at det totalt ble billigere å bygge helt ny tunnel enn å utbedre den gamle. Ved en utbedring måtte tunnelen stenges for trafikk og erstattes av ferge i hele byggeperioden.

 

Ferdig rassikret før jul 2016

Både Skanska, Statens vegvesen og nærmeste naboer samt noen politikere og pressefolk var til stede under sprengingen av den første dynamittsalven 5. juni, som ble markert med marsipankake og kaffe etterpå.

-Går alt som planlagt er fylkesveg 60 Røyr-Hellesylt ferdig rassikret til jul i 2016, sier Oddbjørn Pladsen. Dette blir hans siste, store jobb i Statens vegvesen før han går over i pensjonsitenes rekker.

 

Forsiden akkurat nå