Vegen ned fra boligfeltet Bergum kommer brått på trafikantene på riksveg 5. De som vil rette på situasjonen, må gi anbud innen 3. februar.
Vegen ned fra boligfeltet Bergum kommer brått på trafikantene på riksveg 5. De som vil rette på situasjonen, må gi anbud innen 3. februar. (Bilde: Google)

Første oppdrag i Førdepakken er ute

Over halvannen milliard kroner skal investeres i Førdepakken fram til 2023. Nå er det første av 20 delprosjekter sendt ut på anbud. Fristen er satt til 3. februar.

Oppdraget skal utføres like nord for Førde sentrum. Her skal to T-kryss på riksveg 5 bygges om til en rundkjøring. De ligger knapt 100 meter fra hverandre. Terrenget er sidebratt, og riksvegen må legges om over en strekning på 580 meter.

Det er to lokalveger som tar av fra riksveg 5 i kryssene. Den ene fører ned til industriområdet Hornnes, den andre fører opp til boligfeltet Bergum. 230 meter av disse vegene må legges om når rundkjøringen blir etablert.

I krysset mellom riksveg 5 og boligvegen er sikten altfor dårlig. Her har det ofte oppstått farlige situasjoner. Det andre krysset er heller ikke bra, og her vil trafikken øke fordi industriområdet blir utvidet.

Like ved rundkjøringen skal det støpes en fotgjengerundergang under riksveg 5. Fra denne skal det anlegges en 630 meter lang gang/sykkelveg langs boligvegen. Langs riksvegen blir det etablert to nye bussholdeplasser.

Oppdraget omfatter også montering av 450 meter støyskjermer og 33 lysmaster, og flytting av et kommunalt VA-anlegg.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig innen 15. juni 2018.

Forsiden akkurat nå