Første kvartal 2022: Salget av anleggsmaskiner slår alle rekorder
(Illustrasjonsfoto: Alex-VN/Colourbox)

Første kvartal 2022: Salget av anleggsmaskiner slår alle rekorder

I første kvartal økte totalsalget med hele 18 prosent sammenlignet med 2021. Fem prosent av de solgte gravemaskinene er nullutslippsmaskiner.

Aldri før har det vært solgt så mange anleggsmaskiner i et førstekvartal, skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding.

Totalt ble det solgt 1.005 anleggsmaskiner i første kvartal i år, mot 852 i samme periode i 2021.

Figuren viser utviklingen for første kvartal i årene 2018-2022 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken. Illustrasjon: MGF

For den største underkategorien, gravemaskiner på belter, er veksten på 45,9 prosent, og endte med 394 solgte maskiner. Også gravemaskiner på hjul gjør et stort hopp i salgstallene, fra 39 solgte maskiner i første kvartal 2021 til 67 maskiner i samme kvartal i 2022.

Den nest største underkategorien, hjullastere, har derimot en tilbakegang på 17,7 prosent sammenlignet med fjoråret, og endte med 214 solgte enheter.

For gravemaskiner på belter ser MGF vekst i alle vektkategoriene. Den store økningen er i vektklassene mellom 16,1 til 50 tonn. Kraftigst vekst er det i vektklassen 28,1 til 33 tonn, hvor det ble solgt 64 maskiner i første kvartal i år mot 26 i samme periode i fjor.

Det er også stor vekst i maskiner over 66,1 tonn, hvor det i år er solgt sju maskiner mot bare en i samme periode i 2021.

Les også

Denne figuren viser fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for første kvartal 2022. Klasser med færre enn ti solgte maskiner er ikke tatt med. Illustrasjon: MGF

Men nedgang for hjullastere

For hjullasterne er det en jevn nedgang i de aller fleste effektklassene. MGF rapporterer om en marginal vekst i klassene 175-200 HK og 250–350 HK. I klassen 80-400 HK er det solgt seks maskiner, en effektklasse som ikke ble solgt i første kvartal i 2021.

Minigravere på belte har hatt en sterk vekst i siste kvartal med hele 30,2 prosent, og endte totalt med 207 solgte enheter. Her er det spesielt maskinene mellom 1,1 og 2 tonn som øker fra 62 solgte maskiner første kvartal i fjor mot 107 maskiner i år. Dette er også den klart største vektklassen innenfor minigravere på belter. Vektklassen på 3,1 til fire tonn har hatt en sterk tilbakegang, og endte med ni solgte maskiner i år mot hele 22 i samme periode i fjor.

Les også

21 maskiner med nullutslipp

Første kvartal er også første gang medlemmene i MGF rapporterer inn antall solgte nullutslippsmaskiner.

Her er statistikken. God økning for gravemaskiner med belter, som vi ser. Illustrasjon: MGF

MGF sier dette: For å sikre at tallene blir tilstrekkelig anonymisert mellom aktørene som rapporterer inn til statistikken blir det ikke skilt på vektklassene inntil videre. Det er i dag fire aktører som rapporterer inn gravemaskiner på belter og noen flere på minigravere.

I første kvartal er det solgt 21 nullutslipps gravemaskiner, og det utgjør fem prosent av det totale salget av gravemaskiner i kvartalet. For minigravere utgjør nullutslippsmaskinene også fem prosent av totalsalget.

Alle maskinene fra MGFs medlemmer er godkjent for bruk med HVO og det rapporteres derfor ikke fossilfrie alternativer.

– Medlemmene melder om høy aktivitet i markedet, men det knyttes stor usikkerhet til den videre utviklingen i 2022, skriver foreningen i meldingen.

– På bakgrunn av Russlands invasjon av Ukraina har vi sett sterkt økende priser på råmaterialer, komponenter og energi for produksjon av maskinene. I tillegg er ledetidene for flere av fabrikantene gått drastisk opp. MGF vil derfor ikke i denne omgang forsøke å estimere utviklingen for året, heter det.

Les også

Forsiden akkurat nå