Rundkjøringen til venstre erstatter to T-kryss. Den til høyre erstatter en mindre rundkjøring. (Ill.: Statens vegvesen)
Rundkjøringen til venstre erstatter to T-kryss. Den til høyre erstatter en mindre rundkjøring. (Ill.: Statens vegvesen)

Første jobb i Harstadpakken til Lemminkainen

Lemminkäinen får det første anleggsoppdraget i Harstadpakken. Klagefristen gikk ut i helgen uten at den ble benyttet av noen av de fire andre anbyderne. Kontraktsummen blir 116,2 millioner kroner.

Harstadpakken er kostnadsberegnet til 1,55 milliarder 2014-kroner. Den består av mange delprosjekter.

Det første omfatter arbeid i bydelen Kanebogen sør for Harstad sentrum. Her skal to T-kryss erstattes med en rundkjøring, og en liten rundkjøring skal erstattes med en større.

Fylkesveg 848 tar av fra riksveg 83 i det ene T-krysset, i det andre tar en lokalveg av fra riksvegen. En annen lokalveg møter fylkesveg 848 i rundkjøringen som skal utvides.

Entreprisen omfatter også etablering av fire bussholdeplasser og utvidelse av gang/sykkelvegsystemet i Kanebogen. I forbindelse med utvidelsen skal det etableres en kulvert for myke trafikanter under fylkesveg 848.

Videre skal det etableres nytt veglysanlegg og nye ledninger for vann, avløp, overvann, kraft, tele- og fiberkabler.

Harstadpakken finansieres med statlige bevilgninger og bompenger. Det første delprosjektet skal være fullført innen 1. juli neste år. Det er prosjektert av Asplan Viak. Det neste blir sendt ut på anbud før sommerferien i år.

Forsiden akkurat nå