Rv 7 gjennom Hallingdal har vært ulykkesutsatt i en årrekke. Senest i august omkom tre personer i en en ulykke her i Flå.
Rv 7 gjennom Hallingdal har vært ulykkesutsatt i en årrekke. Senest i august omkom tre personer i en en ulykke her i Flå. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB)

Rv 7:

Første ja til storstilt utbygging av rv 7 mellom Ørgenvika og Gol

Statens vegvesen jobber nå med planer for utbygging av tilsammen 73 kilometer av den viktige veistrekningen gjennom Hallingdal.

Trafikksikkerhet, utbedring av rasutsatte strekninger og forhindring av flaskehalser. Det er ikke mangel på gode argumenter når Statens vegvesen er i planleggingsfasen for ny hovedvei på av de vikgigste og mest trafikkerte dalførene i Sør-Norge.

Og selv om det fortsatt er langt fram til første spadestikket på strekningen på totalt 73 kilometer, kan man i allefall innkassere det første vedtaket i den retning. For fylkestinget i Viken vedtok nylig sin prinsipielle tilslutning til at utbygging av riksvei 7 på strekningen Ørgenvika-Gol kan delfinansieres med bompenger.

I vedtaket legges det opp til at strekningen Ørgenvika-Kittilsviken (Gulsvik) er første etappe, men at endelig bompengeordning må fast settes på grunnlag av en mer detaljert bompengeutredning.

Viken fylkeskommune er utålmodige på å komme i gang, og ber i sitt vedtak om å få framlagt sak med bompengeutredning fra Statens vegvesen der alle relevante forhold er utredet, så snart som mulig.

Les også

Stor lokal enighet i Hallingdal

Iselin Haugo Stavn (H) Foto: Høyre
Olav Skinnes er fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. Bilde: Buskerud fylkeskommune

Iselin Haugo Stavn (H) var saksordfører for saken. Hun sa følgende i sitt innlegg for fylkestinget:

– Det er ulike meninger blant partiene om bompengefinansiering. Men det aller viktigste å legge vekt på i denne saken er den lokale enigheten i Hallingdal om å utbedre veien, og ønsket om å få vegpakken inn i Nasjonal transportplan (NTP).  Dette er en av måtene vi kan gjøre dette på. Viken fylkeskommune viser vei gjennom å vedta saken.

Videre ble det i den politiske behandlingen lagt vekt på at utbedring av veien er avgjørende for trafikksikkerheten. Det har vært utallige tragiske ulykker på veistrekningen. Handling og tiltak, spesielt rettet mot de mest utsatte strekningene, er etterspurt gjennom en årrekke.  

– Jeg er glad for at vi etter 40 -års debatt kan oppnå den sikkerhet og fremkommelighet som en slik utbedring vil føre til, uttalte Camilla Sørensen Eidsvold (SV), fylkesvaraordfører.

– Utbetding av riksvei 7 vil gi bedre og tryggere vei og vil være positivt for næringslivet og for kommunene i Hallingdal, sa Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken.

Ørgenvika-Kittilsviken blir første

I den strategiske utredningen fra Statens vegvesen er riksvei 7 i Hallingdal delt opp i delstrekningene Ørgenvika-Gulsvik (12 km), Gulsvik-Flå-Kjerringvika (26,5 km), Kjerringvika-Svenkerud (24 km) og Svenkerud-Gol øst (8,5 km). Til sammen er dette en veistrekning på 73 kilometer.

Her legges det opp til å starte utbedringer fra sør med strekninga Ørgenvika- Kittilsviken (Gulsvik) som første etappe.

Reguleringsplan for delstrekninga Ørgenvika-Lindelien er vedtatt. og det skal utarbeides reguleringsplan for delstrekninga Lindelien-Kittilsviken.

Når det gjelder innkreving av bompenger til prosjektet riksvei 7 Sokna-Ørgenvika, er siste prognose at bompengelånet vil være nedbetalt i løpet av 2025.

– Med den tiden som vil gå til forberedelser, vil det neppe være aktuelt med bompengeinnkreving til Vegpakke Hallingdal før etter at riksvei 7 Sokna-Ørgenvika er nedbetalt, sier fylkesråd Skinnes.

Les også

Forsiden akkurat nå