Første entreprise omfatter den delen av Bjørvikatunnelen som går gjennom Sørenga pluss alle tilhørende ramper og kryss på østsiden av tunnelen. Midlertidige omlegginger av veg og jernbane inngår også i entreprisen.
Første entreprise omfatter den delen av Bjørvikatunnelen som går gjennom Sørenga pluss alle tilhørende ramper og kryss på østsiden av tunnelen. Midlertidige omlegginger av veg og jernbane inngår også i entreprisen. (Bilde: Ill.: ViaNova)

Første entreprise i Bjørvika: Klar ledelse til AF Spesialprosjekt

  • Nyheter

Anbudet fra AF Spesialprosjekt er på 942 millioner kroner. Veidekke har lagt seg på 998 millioner. Ingen andre lå under en milliard. Konkurrentene er Skanska (1,075 mrd.), det danske firmaet Pihl & Søn (1,107 mrd.) og NCC (1,245 mrd.). Prisene er høyere enn byggherrens overslag. Prosjektleder Svein Røed er ikke overrasket over det slik anleggsmarkedet har utviklet seg siden overslaget ble gjort.

Langt fra opplagt

Under normale omstendigheter hadde dette vært temmelig klart. Veidekke kunne bare håpe på at AF Spesialprosjekt hadde tatt uakseptable forbehold, eller at Vegvesenet skulle oppdage grove regnefeil. Hvis ikke hadde sjansene til å få kontrakten vært mikroskopiske. De tre andre anbyderne kunne ikke gjort seg noen forhåpninger.

Men på dette prosjektet er ikke omstendighetene normale. Ved vurderingen av anbudene vil Vegvesenet legge stor vekt på hvordan entreprenørene vil organisere og gjennomføre arbeidet, og hvordan de vil takle miljøproblemene.

- Det er viktig at den entreprenøren som får jobben har en stor organisasjon med tilstrekkelig kunnskap og erfaring, sier Svein Røed. - Dette er et stort og komplisert oppdrag med mange grensesnitt som entreprenøren må kunne håndtere. Hvis noen vil presse ned prisen ved å sette inn for få folk, kan de ikke utføre jobben på en skikkelig måte. Vi vil også legge stor vekt på hvordan entreprenørene vil håndtere de forurensete massene man vil komme i kontakt med, sier Røed.

Den største først

Den første entreprisen er den største av de tre som inngår i Bjørvikaprosjektet. Den omfatter østre del av Bjørvikatunnelen og alle ramper og kryss øst for tunnelen, foruten midlertidige omlegginger av veg og jernbane. For enkelthets skyld kalles denne entreprisen Sørenga, som er navnet på havna som østre del av Bjørvikatunnelen skal gå gjennom. Men entreprisen berører et langt større område. Den som får oppdraget skal blant annet drive en 490 meter lang tunnel under Ekebergåsen.

Under Sørenga skal 150 meter av Bjørvikatunnelen støpes i åpen byggegrop. Her ligger fjellet så dypt at det hadde blitt svært vanskelig å forankre en spuntvegg. Vegvesenet har derfor bestemt at byggegropen skal avstives med slissevegger.

I forlengelsen av betongtunnelen kommer det en 110 meter lang åpen kulvert. Hensikten med denne løsningen er å slippe dagslyset inn og få et ekstra luftinntak. Under kulverten er det ikke så langt ned til fjell, så her blir byggegropen avstivet med stålspunt.

Snur på Bispelokket

Når anlegget blir ferdig, vil den åpne kulverten fungere som et bindeledd mellom Bjørvikatunnelen og Ekebergtunnelen. For å få plass til bygging av kulverten skal nåværende E 18 flyttes over på en ny bru som skal bygges over Østfoldbanen. Brua skal føre fram til en rundkjøring i Mosseveien hvor de vestvendte rampene fra Ekebergtunnelen kommer opp i dagen. I mesteparten av anleggstiden skal disse rampene ta all trafikken som går gjennom Ekebergtunnelen i dag. Før det kan skje må de utvides. I dag har de bare ett felt hver. De trenger et til for å at det ikke skal bli fullstendig trafikkork.

I forbindelse med utvidelsen blir rampene stengt. De som bruker disse rampene i dag, må kjøre om Bispelokket og snu der mens arbeidet pågår. Bispelokket vil bli bygd om slik at det blir lettere å snu. Vegvesenet regner med at rampene blir stengt i løpet av høsten. I juni neste år skal de være ferdig utvidet og klare til å overta all trafikk gjennom Ekebergtunnelen.

Mosseveien ut på kaia

Også Mosseveien skal gjennomgå store forandringer. Dagens bruer over Østfoldbanen blir revet og erstattes med ramper i lukkete kulverter mellom Mosseveien og Bjørvikatunnelen. Kulvertene skal gå under banen. Inngrepene i Mosseveien blir så store at det blir umulig å ha trafikk på den mens ombyggingen pågår. Trafikken blir derfor lagt over på en midlertidig veg på havneområdet. Omleggingen vil skje i løpet av mai 2006.

Østfoldbanen får heller ikke ligge i fred. Sammen med et godsspor skal den legges i en midlertidig sløyfe utenom dagens trasé. Hensikten er at entreprenøren skal kunne støpe kulvertene i rampene mellom Mosseveien og Bjørvikatunnelen uten å bekymre seg om togtrafikken. Rampene krysser jernbanesporene i spiss vinkel. Å støpe kulvertene uten å flytte alle sporene først, hadde blitt veldig komplisert.

Forsiden akkurat nå