Glade syklister på den nye delstrekningen Dalenbrua-Lilleby skole. (Foto:  Linda Græstad, Statens vegvesen)
-Vi gleder oss over den nye sykkelstrekningen! Richard Liodden Sanders (f.v.), Elin Øvren, Daniel Milford Flathagen og Hilde Guldteig Lien. (Foto:  Linda Grøstad, Statens vegvesen)
Den nye sykkelruta går forbi Lilleby skole, hvor to verneverdige bygg har blitt flyttet inn i skolegården for videre bruk i minst hundre år til. (Foto:  Linda Grøstad, Statens vegvesen)
Elever fra elevrådet ved Lilleby skole stod for den offisielle snorklippingen. (Maria Ramberg Jørstad (f.v.), Cordelia Vik, Jonathan Kofoed Kråkvik og Olav Mathias Bruheim). (Foto:  Linda Grøstad, Statens vegvesen)
En stolt prosjektleder Torstein Ryeng fra Statens vegvesen (Foto:  Linda Grøstad, Statens vegvesen)
Tore Dyrendahl (leder i areal-og samferdselskomiteen, Trondheim kommune), byggeleder Martin Næsgaard Myhre (Statens vegvesen), prosjektleder Torstein Ryeng (Statens vegvesen) og Henning Lervåg (leder, sekretariatet, Miljøpakken, Trondheim kommune). (Foto:  Linda Grøstad, Statens vegvesen)
(Bilde:  )

Første del av sykkelekspressvei i Trondheim er åpnet

Den nye hovedsykkelruta mellom Pirbrua og Ranheim skal være et transportalternativ for den nye bydelen Nyhavna, som skal vokse med 10.000 innbyggere fram mot 2030.

Det er Miljøpakken og Statens vegvesen som står bak byggingen av strekningen Dalenbrua-Lilleby skole for syklister og gående.

– Dette er en milepæl for Miljøpakken og for oss som har jobbet med dette anlegget, og en stor dag for Trondheim! Denne delstrekningen på cirka 730 meter setter standarden for de neste fire delstrekningene i prosjektet, som til sammen skal gi en sammenhengende sykkelrute mellom Ranheim og Pirbrua øst for Trondheim sentrum, sa prosjektleder Torstein Ryeng fra talerstolen på åpningsmarkeringen.

Les også

Komplisert prosjekt med stramme tidsfrister

Hovedsykkelruta har «sykkelekspressvei»-kvaliteter, og er cirka sju meter bred. Sykkelfeltet er fire meter bredt, feltet for gående er 2,5 meter bredt. I tillegg består prosjektet av støyskjermer på hver side mot bebyggelse og jernbane, og tilhørende infrastruktur (lys, vann/avløp, varmeledninger, undergang, murer m.m.). 

– Bygging i by er komplekse greier, dere. Det er ikke bare å rulle ut asfalt. Under oss har vi bygd og lagt om vanvittig mange meter ledninger og kabler. Vi har gjort tiltak for å ta høyde for dårlig grunn, fjernet mengder av forurenset masse og kjørt dette til deponi i Mo i Rana. Her har det vært en ufattelig koordineringsjobb mellom mange entreprenører og byggeprosjekt, sa Ryeng som også benyttet anledningen til å uttrykke sin takknemlighet til alle partene i prosjektet, også til elever og ansatte ved Lilleby skole.

– Samarbeidet mellom partene i Miljøpakken har vært helt enestående, dette lover godt for det videre arbeidet med de fire andre delstrekningene langs hovedsykkelruta – jeg gleder meg til fortsettelsen, sa Ryeng.

Byggingen av sykkelruta forbi Lilleby skole foregikk i et begrenset tidsrom mellom mars og august mens skolen var stengt for rehabilitering, og alt måtte stå klart til skolestart.

Byggherre Statens vegvesen har blant annet flyttet to verneverdige bygg inn i skolegården, og rehabilitert dem for videre drift i minst hundre år. I tillegg har prosjektet bygget en ny undergang ved Stjørdalsveien.

Les også

Østbyen vokser med minst 10.000 nye innbyggere 

Hensikten med å bygge ny hovedsykkelrute mellom Pirbrua og Ranheim er å gi et godt transportalternativ for alle som bor i området i dag og for alle nye som flytter til bydelen i årene fremover.

Trondheim er i sterk vekst, og byutviklingsprosjektet Nyhavna sammen med utbygging av Lademoen innebærer at det bygges næringslokaler og boliger for mer enn 10.000 innbyggere frem mot 2030.

Når hele sykkelruta er ferdig i løpet av 2024 forventes det opptil 2000 syklister i døgnet. Strekningen østover til Leangbrua blir ferdigstilt i løpet av 2022. Ellers blir tilstøtende strekninger fortløpende ferdig i takt med bevilgningene.

– Vi ønsker at folk lar bilen stå, og heller velger å sykle eller gå til byen- det er bra for miljøet – men også godt for helsa. Da erklærer jeg herved sykkelstrekningen Dalenbrua-Lilleby skole for åpnet, avsluttet Ryeng.

Les også

Forsiden akkurat nå