PROSJEKTER

Første del av Laksevegen i Sør-Trøndelag er ferdig

29. mai ble siste av i alt sju godkjente delprosjekt på fylkesveg 714 («Laksevegen») i Sør-Trøndelag åpnet for trafikk.

Kjell Herskedal
30. mai 2017 - 10:56

Det er en kort men krevende strekning som nå avløser en særdeles dårlig og farlig del av Fv 714 gjennom Snilldalen. Av en lengde totalt på 3,5 km i siste delprosjekt er det én bru (Fossanbrua 68 m. platebru over Snilldalselva) og to tunneler (Snilldalstunnelen 490 meter og Fossantunnelen 740 meter). Fra brua opp mot Snilldalstunnelen er det 8 prosent stigning. Inne i tunnelen er det 7 prosent stigning. Denne delen av veganlegget er derfor anlagt med forbikjøringsfelt.

Tunnelene er bygd med T13-profil og det er en dagsone på 150 meter mellom de to tunnelene. 

 

Stort prosjekt

Arbeidet med å forbedre den svært dårlige standarden på Fv 714 har pågått kontinuerlig i mange år. Det var opprinnelig nesten 58 km dårlig, svingete og ulykkesbelastet veg mellom Sunde ved Hitratunnelen og Stokkhaugen i Orkdal. Dette har vært eneste vegforbindelsen for blant annet en stor laksenæring i Hitra og Frøya kommune i retning Trondheim. Alternative «veg» for de to kystkommunene har vært sjøen.

Derfor har ikke protestene vært store mot å betale bompenger på 54 + 70 kroner hver vei for personbiler og 270 + 350 kroner for lastebiler. Faste vegbrukere kan slippe noe billigere gjennom rabattordninger. Økt trafikk har gitt raskere nedbetaling enn opprinnelig beregnet. Statens vegvesens prosjektleder, Hanne Louise Moe, opplyser til Våre Veger at de sju delprosjektene som nå er ferdige vi være nedbetalt allerede i desember 2018.

De sju delprosjektene i Laksevegen trinn 1 har kostet nokså nøyaktig 1 milliard kroner å bygge. Det er 130 millioner kroner mindre enn rammene som ble gitt på forhånd. Siste delprosjekt ligger alene an til en besparelse på 90 millioner kroner. Prosjektene som nå er ferdig er finansiert 50-50 av bompenger og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

 

Rosinen i pølsa

Selv om Trinn I i Lakseveg-utbyggingen nå er ferdig, gjenstår det mye. Trinn II kommer som to hovedentrepriser som lyses ut før sommerferien, forutsatt at Stortinget gir sin godkjennelse i løpet av våren.

- Vi legger opp til anleggsstart senhøsten 2017, og regner med at alt er ferdig før årsskiftet 2020, opplyser Hanne Louise Moe.

Det ene prosjektet gjelder ny veg utenom Krogstadøra og det andre gjelder Åfjordkryssingen med bru over Åfjorden og to tunneler. Prosjektene har samlet et oppgradert kostnadsoverslag på 1,7 milliarder kroner. Åfjordkryssingen er selve «rosinen i pølsa», som prosjektlederen velger å uttrykke seg: Det største enkeltprosjektet på hele Fv. 714-utbyggingen. Her skal det bygges en bru på 740 meter og to tunneler på henholdsvis 2650 meter og 800 meter.

Finansieringen er noenlunde lik delprosjektene som nå er ferdige, med unntak av at bompengeandelen blir litt høyere. Fordelingen blir ca. 45-55 på bompenger og fylkeskommunen.

Publikum vil merke liten forskjell på bompengene, som fortsetter som tidligere ved dagens to bomstasjoner ved Våvatnet og Valslag. 

 

Kruse Smith

Fv 714 Laksevegen

 

  • Ny veg og tunneler i Snilldalen er siste delprosjekt i Trinn 1 av Fv 714 Laksevegen.
  • Trinn 1 har totalt kostet ca. 1 milliard kroner å bygge.
  • Trinn 2 av Laksevegen er ferdig regulert og klar for oppstart så snart Stortinget har gjort det formelle vedtaket. 
  • De to hovedentreprisene i Trinn2 har et totalt kostnadsoverslag på 1,7 milliarder kroner.
  • Forutsatt Stortingets godkjennelse vil entreprisene bli utlyst før sommerferien. Byggestart blir til høsten i år og veganlegget skal være ferdig før nyttår i 2020.
  • Laksevegen gir betydelig standardheving og i tillegg en innkorting på 12 kilometer på vegen mellom Frøya/Hitra og Orkdal.

Et viktig poeng med Fv 714-utbyggingen er ikke bare å forbedre vegen og gjøre den sikrere. Vegen mellom Hitra og Orkanger vil være til sammen 12 kilometer kortere når begge byggetrinnene er ferdige. Det vil trafikantene merke. Åfjordkryssingen står alene for 5,9 kilometer av dette.

Positivt for det lokale landbruket er at prosjektet så langt har tilført mer ny dyrket mark enn det som har gått med til vegbyggingen.

Kruse Smith har hatt ansvaret for alle de store entreprisene på byggetrinn I i prosjektet og har hatt med seg Johs J. Syltern AS på masseflytting/bygging av veg i dagen og Traftec AS på elektroarbeidene.

Prosjektleder Einar Tvinnereim hos Kruse Smith forteller at de allerede har bygd fem tunneler og to bruer på Laksevegen, og vil gjerne fortsette med nye oppgaver.

-Det har vært greie prosjekt og gode samarbeidsforhold, både med byggherre og entreprenører, sier Tvinnereim til Våre Veger.

-Prosjektet har spart 130 millioner kroner så langt. Betyr det at prosjektene har vært marginale for dere økonomisk?

-Vi har forholdt oss til et tøft marked og prøvd å være smarte i det vi har gjort. Økonomisk har vi klart å komme greit ut av jobbene som er gjennomført, sier Tvinnereim.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.