Første brukontrakt ut på Hålogalandsbrua

Første brukontrakt ut på Hålogalandsbrua

Betongkontrakten på støpingen av hålogalandsbrua er nå lyst ut, med tilbudsfrist 19. april.

  • Nyheter

Byggingen av selve brua i vegprosjektet E6 Hålogalandsbrua er delt opp i to, en betongkontrakt og en stålkontrakt. Nå er betongkontrakten lyst ut, med forventet oppstart i løpet av sommeren 2013. Tilbudsfristen ser satt til 19. april 2013, kl. 12.00.Høsten 2012 ble delkontrakten på tilførselsveger og tunnelarbeidet lyst ut, og arbeidet der er i gang.

Med den første av to brukontrakter ute på markedet markeres nok en milepæl i prosjektet med å bygge Norges nest lengste hengebru.Denne delkontrakten inneholder kort sagt:

  • Viadukt Karistranda 250 meter
  • Viadukt Øyjord 148 meter
  • To brutårn
  • Sprede- og forankringskammer på Karistrand og Øyjord
  • Øyjord bru 135 meter

Det er snakk om et omfattende stykke arbeid, og anleggsstart er forventet sommeren 2013. Hoveddelen av arbeidet skal være ferdig i 2015, slik at alt er klart for stålarbeidet.

Forsiden akkurat nå