Anleggsarbeidet på strekningen Rugtvedt-Dørdal begynner for alvor i april neste år. De som vil legge forholdene til rette for det, må gi anbud innen 10. oktober.
Anleggsarbeidet på strekningen Rugtvedt-Dørdal begynner for alvor i april neste år. De som vil legge forholdene til rette for det, må gi anbud innen 10. oktober. (Bilde: Nye Veier)

Første anleggsjobb på E18 i Bamble

Den første jobben i terrenget på ny E18 gjennom Bamble i Telemark er utlyst. Nye Veier vil ha pris på forberendende tiltak over en strekning på 16 km. Anbudene må være levert innen 10. oktober.

Den aktuellle strekningen går mellom Rugtvedt og Dørdal. De forberedende tiltakene består er skogrydding og etablering av adkomstaveger.

- Vi skal rydde 1 200 mål skog for å gi plass til E18, og vi skal etablere vel 6 km adkomstveger, sier Jørn Rinde, som er utbyggingssjef for E18 mellom Langangen og Dørdal.

- Hva skjer med tømmeret?

- Vi kjøper eiendommene med skog. Tømmeret tilfaller det firmaet som får kontrakten på skogrydding.

- Hvilken funksjon får adkomstvegene?

- De skal først brukes til skogrydding, senere skal de brukes som anleggsveger, og når vegen er ferdig, blir de skogsbilveger, sier Jørn Rinde.

I følge overslaget fra Nye Veier vil de foreredende tiltakene komme på mellom 15 og 30 millioner kroner.

Entreprisen omfatter ikke all skog som skal fjernes fra vegtraséen. Noe må tas senere fordi grunnervervet ikke er orden.

Nye Veier tar sikte på å komme i gang med de forberedende tiltakene i oktober. I april neste år må jobben være gjort. Da skal alt være klart for den entreprenøren som blir valgt til å prosjekterere og anlegge E18 mellom Rugtvedt og Dørdal og senere vedlikeholde vegen i 20 år.

Forsiden akkurat nå