Forslår anleggstart for ti nye veganlegg til neste år

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag at det settes i gang ti nye, større vegprosjekt til neste år. Fire av dem er på stamvegnettet og seks på andre riksveger.

  • Nyheter

I tillegg vil det neste år bli sett i gang anleggsarbeid på en rekke andre nye, men mindre prosjekt, både på stamvegnettet og på såkalt ”øvrige riksveger”.

Samferdselsdepartementet går inn for å sette i gang disse nye prosjekta på stamvegnettet:

* E6 Vinterbru – Assurtjern i Akershus

* E18 Frydenhaug – Eik i Buskerud

* E16 Borlaug – Voldum i Sogn og Fjordane

* E6 Vest for Alta (Langnesbukta – Jansnes) i Finnmark

For såkalt ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utanom stamvegnettet, er det for neste år lagt opp til anleggsstart på disse nye, større vegprosjektene:

* riksveg 283 Øvre Sund bru i Buskerud

* riksveg 465 Kjørrefjord – Ulland i Vest-Agder

* riksveg 44 Omkjøringsveg Klepp i Rogaland

* riksveg 48 Hafskorberget i Hordaland

* riksveg 57 Espeland – Herland i Bergen i Hordaland

* riksveg 557 ringvest vest i Hordaland

I tillegg skal disse to nye, større rassikringsprosjektene settes i gang i neste år:

* riksveg 62 Fresvika – Jordalsgrenda i Møre og Romsdal

* E10 Fjøsdalen i Nordland

Forsiden akkurat nå