Nå ligger til an til at Høyangertunnelen skal stå ferdig i løpet av mars.
Nå ligger til an til at Høyangertunnelen skal stå ferdig i løpet av mars. (Foto: Google Maps)

Forsinket tunnelåpning i Høyanger

Rehabiliteringen av den 7,6 km lange Høyangertunnelen, skal ifølge Statens vegvesen være ferdig i løpet av mars.

For lokalbefolkningen er det nok kjærkomment at 2,5 år med anleggsdrift og tilhørende kolonnekjøring i Høyangertunnelen, endelig går mot slutten. Tunnelen skulle egentlig vært åpnet i desember, men elektroentreprisen i regi av engelske VVB Engineering Ltd, er hovedårsaken til forsinkelsene. 

Elektroentreprenøren, som i mai ble sparket som hovedentreprenør for elektroarbeidene på Follotunnelen, har hatt store problemer med gjennomføringen. Ifølge Statens vegvesen har dette knyttet seg til leveranser av det tekniske utstyret de skal montere, noe som trolig skyldes likviditetsproblemer.

Kvoten for dagbøter brukt opp

Siden oktober har Statens vegvesen ilagt VVB Engoineering dagbøter som på det meste har kostet 50 000 kroner. Men dagbøtene kan følge kontrakten ikke overstige 10 prosent av kontraktssummen. Ifølge avisen Firda  tilsvarer dette 2,8 millioner kroner, en kvote som allerede er brukt opp.

For å få framdrift har enkelte av underleverandørene til VVB valgt i inngå direkte kontrakter med Statens vegvesen, skriver Firda.

Totalkostnadene på rehabiliteringen var opprinnelig satt til 170 millioner kroner, men etter at fylkestinget vedtok at det også skal utstyres med nødnett, ble kostandsrammen øket til 190 millioner kroner. Ifølge avisen Firda ligger det totale kostandsoverslaget nå på 210 millioner kroner.

 

Omfattende jobb

Veidekke har vært hovedentreprenør på anleggsarbeidene i Høyangertunnelen, et arbeid som gikk etter skjema.

Elektroarbeidene ble lyst ut som en selvstendig entreprise, og jobben omfatter blant annet 102,5 km kabler, 560 lysarmaturer, 300 rømmingslysarmaturer, 19 tavler, 14 UPS, 80 innvendig belyste skilt og 42 nødtelefoner.

Entreprisen omfatter også montering av vifter, men ikke levering. Det blir satt ut som en egen entreprise. Antall vifter blir redusert fra 28 til 16, men ventileringskapasiteten blir likevel økt fordi de nye viftene blir kraftigere.

 

En gang Norges lengste

Høyangertunnelen inngår i fylkesveg 55 i Sogn. Med en lengde på 7 543 meter var den Norges lengste vegtunnel da den ble åpnet i 1982. Som mange tunneler fra den tiden har den hatt stor behov for utbering.

Forsiden akkurat nå