Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta.
Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta. (Illustrasjon: iaNova)

Fornebukrysset-Strand: To norske, tre spanske og ett italiensk selskap

Vegvesenet melder at seks leverandører har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand.

Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand er den største og mest komplekse entreprisen på etappe 1 av E18 Vestkorridoren.

Vegvesenet kan nå melde at seks entreprenører ønsker å bli prekvalifisert til oppdraget.

Det er to norske, tre spanske og ett italiensk selskap:

  • AF Gruppen Norge, med Sweco som rådgiver
  • Dragados S.A. i arbeidsfellesskap med PNC, Arne Olav Lund, med COWI som rådgiver
  • FCC CONSTUCCION S.A., med Rambøll som rådgiver
  • OBRASCON HUARTE LAIN S.A., med AFRY og PINI som rådgiver
  • Skanska Norge AS, med Norconsult som rådgiver
  • Webuild S.p.A. i arbeidsfellesskap med Impresa Pizzarotti & C. S.p.A med SWS Engineering Sp.A., Dr. Tech. Olav Olsen, Ing. Rasmussen & Strand og Niras Norge som rådgiver

Omfattende prosjekt

Konkurransen om prosjektering og bygging av etreprise E102 Fornebukrysset-Strand ble lyst ut 28. mars i år. Arbeidet har en antatt kostnad på mellom tre og 3,6 milliarder kroner og omfatter blant annet 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt og vekslingsfelter mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. 660 meter av den framtidige Høviktunnelen inngår i entreprisen. Det gjør også ny veiforbindelse til Fornebu (Vestre Lenke), ny hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand samt endringer av tilstøtende lokalvegsystem med gang- og sykkelveger.

Tre leverandører blir invitert til forhandlinger

Vegvesenet beregner at byggearbeidet vil starte neste sommer, og at E18-delen av prosjektet åpner for trafikk i 2028. Hele prosjektet skal stå ferdig i 2030.

Kjetil Fløtre er prosjektleder for entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Foto: Dagrunn Husum

Arbeidet skal gjennomføres som totalentreprise. Prekvalifisering er første steg i konkurransen, og Statens vegvesen skal velge ut tre leverandører som i juni i år inviteres til å gi tilbud og delta i forhandlinger. Planen er å signere kontrakt med leverandør i juni 2023.

– I en tid med mye usikkerhet i bygge- og anleggsmarkedet, er vi svært fornøyde med at så mange viser interesse for prosjekteringen og byggingen av denne store og viktige entreprisen. Nå starter vi omgående arbeidet med å sjekke dokumentasjon og referanser til de selskapene som har meldt seg. Tre av selskapene som oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger, sier Kjetil Fløtre i en pressemelding. Han er prosjektleder for E102 Fornebukrysset-Strand.

Les også

Forsiden akkurat nå